500 - Internal Server Error

[]
Gå til sidens hovedinnhold

Enda en redningsaksjon i oppdretts-Norge

Sparebanken Midt-Norge redder oppdrettsselskapet Midnor Group, og bokfører et tap på 207 millioner kroner

Sparebanken Midt-Norge går inn å redder Midnor Group. Banken tar nå over kontrollen av selskapet etter at det har oppstått en akutt likviditetssituasjon og behovet for en finansiell restrukturering er til stede.Sparebanken Midt-Norge har valgt å overta et nystiftet selskap, Nye Midnor AS, et at redningsaksjonen tidligere i år mislyktes.Den overtatte virksomheten inkluderer smoltvirksomheten, med fem settefiskkonsesjoner, oppdrettsvirksomheten med 26 matfiskkonsesjoner, samt slakte- og foredlingsvirksomheten.Tar tap

I forbindelse med denne restruktureringen av Midnor Group vil Sparebanken Midt-Norge bokføre et utlånstap på 207 millioner kroner. Banken opplyser i en melding at det av dette tapet var 15


millioner kroner bokført som tap per første kvartal 2003.- I forbindelse med denne betydelige nedskrivningen av engasjementet med Midnor Group AS og eierselskaper, har bankens styre vurdert det riktig å nedjustere de uspesifiserte tapsavsetningene med 49 millioner kroner, heter det i meldingen.Sparebanken Midt-Norge opplyser videre at banken vil gå i pluss til tross for tapsavsetningene.- Basert på god underliggende drift vil banken rapportere et positivt resultat for første halvår 2003, tross de betydelige tap man er påført i forbindelse med engasjementet mot Midnor Group AS og eierselskaper, heter det.Bankens kjernekapitaldekning vil være over 8 prosent og bankens


kapitaldekning vil være over 11 prosent ved halvårsskiftet.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar