Hva tenker boligkjøperne på når de byr på bolig?

Det var utgangspunktet for en fersk undersøkelse utført av privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN.

- Jeg spurte i undersøkelsen om hva boligkjøpere sjekker før de kjøper, hva de har av erfaring fra andre visninger og hva de tenker etter kjøpet om hvorvidt de er fornøyd. Svarene fra over 300 respondenter viser at folk byr med følelser og at de har lite kunnskap om boligmarkedet de kjøper i. Det er ofte svært kostbart, sier Reite til Nettavisen NA24.

Etter at boligkjøpet er gjort viser undersøkelsen at én av fire som mener de i etterkant har gitt for høy pris.

- Dette skyldes nok i tillegg til prisen også at man da oppdager forhold ved eiendommen som man er misfornøyd med. Vi ser at selv om fire av fem konfererer med familien om egenskaper ved eiendommen de vurderer er det bare én av ti som bruker bygningskyndig hjelp i kjøpsprosessen

Liten kunnskap om hva de kjøper

Boligkjøpere ser mye på prisutvikling fra måned til måned i boligmarkedet, og står i kø for å kjøpe når prisene stiger. Samtidig viser undersøkelsen at de færreste bruker tid på å sjekke tidligere salgssummer, priser i området og på å skaffe seg nok visningserfaring. Bare en av fire førstegangskjøpere mener de har god oversikt over priser og boligmarkedet der de kjøper/vurderer å kjøpe.

- Kjøp av bolig dreier seg for de aller fleste ikke om investering, men om følelser. Likevel er det alt for mange som slurver i forberedelsene, og som vet for lite om hva de kjøper og hva de burde være villig til å betale. Det virker som om de stoler på prisantydningen, og særlig de unge boligkjøperne bør skaffe seg bedre oversikt over markedet før de kjøper

Data om prisutvikling i nærområdet
Reite minner om at priser på tilsvarende boliger og hva samme bolig har blitt solgt for tidligere er relativt lett tilgjengelig, og dette bør være med i vurderingen på hva du er villig til å gi.

Både nettjenester som Finn.no og bankene sitter på mye data om eiendomspriser, og det er viktig at man setter seg godt inn i hva begreper i takstrapporter betyr før man kjøper. Her burde langt flere bruke bygningskyndig bistand. Kjenner man ingen selv så er kostnaden minimal i forhold til det som kan oppstå av komplikasjoner ved feilkjøp.

- Sammen med visningserfaring på boliger både over og under prisklassen du vurderer kan dette være med på å gi deg en skala for hvor mye du er villig til å betale for egenskapene ved akkurat den spesielle boligen.

Seiglivet myte

En bolig er heller ikke alltid verdt det den selges for mener Reite.

- Det er en seiglivet myte at boliger er verdt det de blir solgt for. Byr du langt over pris som tilsvarende boliger er solgt for tidligere, eller gir en pris som tilsvarer langt høyere verdistigning enn i området generelt så vil du kunne oppleve en lavere prisutvikling når du igjen skal selge. Dette betyr mest for førstegangsetablererne som normalt skal bo kort tid før de igjen selger, men også andre bør være bevisst hva de bør være villig til å betale.

10 prosent prisforskjell
- Det kan fort bli 10 prosent forskjell i oppnådd pris på nesten identiske boliger med få ukers mellomrom, og da er det klart hvem som har gjort et best kjøp, sier Reite.

Ofte er informasjon om omkringliggende boligsalg og tidligere omsetninger viktig for å vise edruelighet i det siste budet. Dette gjelder særlig for boliger det finnes mange av. På unike boliger er det vanskelig å finne data til vurderingen.

Boligkjøp er mye følelser, men med god faktasjekk er du bedre i stand til å vurdere om du gjør et godt kjøp på riktig grunnlag, sier Reite og lister opp følgende råd for å unngå boligtabben:

Sjekkliste:

Gå på visninger i prisklasser over og under boligen du vurderer for å få oversikt over hva du kan forvente til ulike priser.

Sjekk tidligere salgssum og prisutviklingen på boligen fra forrige salg. Er prisstigning høyere enn markedsutviklingen, så sjekk hva som eventuelt er gjort av standardheving.

Sjekk salgssum og kvadratmeterpriser i omkringliggende områder.

Finn hvor lang tid det har tatt å selge tilsvarende boliger, og hvor langt over/under prisantydning de har gått.

Bruk alltid sjekkliste på visning. Du finner gode lister på nett. Er du på visningen alene så ta bilder slik at du kan konferere med andre om behovet for ytterligere sjekk.

Konferer med fagfolk og ha alltid med deg fagfolk for å vurdere dersom det er eldre bolig eller bolig hvor dokumentasjon på opppussing mangler.

Noter deg informasjon du mottar muntlig og send oppsummering av den til megler på mail dersom den er vesentlig for kjøpet ditt slik at misforståelser unngås.