Gå til sidens hovedinnhold

Endrer syn på renten

Renten er kanskje ikke så høy ved årsskiftet som først antatt?

Økonomene i Handelsbanken og DnB NOR har endret sine renteprognoser før Norges Bank legger frem neste tilstandsrapport om norsk økonomi i slutten av måneden.

NA24 - din næringslivsavis

Nedreviderer
Handelsbanken nedreviderer sine 2007-prognoser med 25 basispunkter. Samtidig ser de noe høyere renter i 2008. Meglerhuset har tidligere hatt en prognose om en styringsrente fra Norges Bank på 5,25 prosent ved slutten av året. Men med nye kjerneinflasjonstall som kom mandag har økonomene endret syn.

Nå tror de ikke at sentralbanksjef Svein Gjedrem kommer til å heve rentebanen i neste Pengepolitiske Rapport (PPR). Dermed forventer Handelsbanken en rente på 5,0 prosent ved årsskiftet, som sentralbanken signaliserte i mars.

- Ikke nok
- Etter gårsdagens kjerneinflasjonstall det godt mulig at Norges Bank holder på vurderingen om at underliggende inflasjon ligger i intervallet 1,0 – 1,5 prosent år/år, slik at den nåværende inflasjonsutviklingen i seg selv ikke tilsier en heving av Norges Banks rentebane 27. juni. Nå er lønnsveksten og presset i arbeidsmarkedet om noe, litt sterkere enn Norges Bank la til grunn i mars, men antakelig ikke nok til å trekke inflasjonen vesentlig opp, ifølge Handelsbankens morgenrapport.

De skriver videre at derimot kan både det økte presset i økonomien, samt det at sjansene for et USA- drevet internasjonalt tilbakeslag nå synes mindre, taler for noe høyere renter lengre fremme, det vil si at vi når 5,50 i foilorente innen midten av 2008.

- Grunn til å vente oppjustering
Økonomene i DnB NOR Markets er av en litt annen oppfatning.

- Selv om inflasjonen var litt lavere enn ventet, har inflasjonen ligget litt over Norges Banks inflasjonsbane fra den pengepolitiske rapporten i mars. Sammen med sterke tall for utviklingen i samlet etterspørsel, videre nedgang i registrert arbeidsledighet og tall for lønnsutviklingen som trolig ligger over Norges Banks anslag, er det grunn til å vente en oppjustering av rentebanen i den kommende pengepolitiske rapporten 27. juni, heter det i DnB NORs morgenrapport.

Men samtidig legges det til at justeringen blir beskjeden.

- En kvarting til før jul i tillegg til de tre som er varslet, til 5,25 prosent, og en rentetopp på 5,50 prosent. En slik justering vil neppe gi store utslag i kronen. Men vi gjetter også på at Norges Bank vil justere seg opp flere ganger i løpet av det neste året. En slik gradvis oppjustering vil etter hvert bidra til at kronen kan styrke seg, skriver DnB NORs makroøkonom.

Reklame

Badetøy og bikini: De største trendene i 2021