Gå til sidens hovedinnhold

Enskilda fortsatt skeptiske til Stolt-Nielsen

Enskilda har i en fersk analyse regnet gjennom verdiene til Solt-Nielsen, og kommet til at selskapet prises med en rabatt på 45 prosent. De opprettholder likevel en Reduser-anbefaling

Enskilda Securities mener at kjemikalietankrederiet har en entreprise value på 2,35 milliarder dollar, mens den rentebærende gjelden utgjør 1,53 milliarder dollar. Det gir en substansverdi pr. aksje på 104 kroner.Denne beregningen er basert på verdsettelser av rederiets skipsflåte, samt eierandelen i Stolt Offshore og det heleide datterselskapet Stolt Seafarm.I tillegg har Enskilda gjort en egen verdiberegning for kjemikalietankdelen av Stolt-Nielsen basert på prisingen av Odfjell. Den verdsetter skipsdelen til 77 kroner pr. aksje. Kursen ligger fredag på 57,50 kroner.- Vi mener fortsatt at ikke all usikkerhet rundt refinansieringen an Stolt-Nielsen go Stolt Offshore har blitt priset inn i aksjene. I et worst case-scenario, kan Stolt-Nielsen miste 25 kroner fra sin sum-av-deler-verdsettelse, dersom de ikke får refinansiert, skriver Enskilda i sin konklusjon.Oppsummering:

Anbefaling: Reduser


Kursmål: -


Meglerhus: Enskilda Securities


Dato: 6. november 2003

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken