Gå til sidens hovedinnhold

Er du overvektig?

Er du undervektig, normal- eller overvektig? Her kan du teste deg selv og lese mer om hvordan man definerer vektklassene.

BMI er en forkortelse for Body Mass Index. På norsk kalles dette for kroppsmasseindeks. Denne måleenheten angir forholdet mellom vekt og høyde etter formelen BMI=kroppsvekt (kg) / (kroppslengde*kroppslengde (m) ).

Flere ulike målemetoder
Det finnes mange ulike metoder for måling av kroppsstørrelse og kroppsfett. Felles for alle disse metodene er at de har sine begrensninger. Kroppsmasseindeks er den mest brukte av disse metodene. Det er WHO som har utarbeidet klassifikasjonene som brukes for kroppsmasseindeks.

Svakheten ved kroppsmasseindeks er at metoden ikke skiller mellom fett og muskelmasse. I tillegg er det mye som tyder på at opphopning av fett rundt magen, såkalt bukfedme, også utgjør en risikofaktor som ikke kommer tydelig nok frem ved bruk av kroppsmasseindeks. Likevel anbefales det at kroppsmasseindeks fortsatt bør brukes som metode for måling av kroppsstørrelse/klassifisering av vekt.

Kilde: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet

Sjekk din BMI

HTML EMBED
Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren