Gå til sidens hovedinnhold

Er tungvekterne blitt dyre?

I vår var prisingen av Eivind Reitens Hydro og de andre tungvekterne på Oslo Børs så lav at de ikke trengte vise resultatvekst for å forsvare kursen. Hvordan er bildet nå

I april påpekte iMarkedet at de fem tyngste selskapene på Oslo Børs var priset til bare 12,3 ganger normal inntjening de siste årene. Da så vi på Statoil, Hydro, Telenor, Orkla og DnB (

Kommentar: Billige norsk tungvektere

).La man da til grunn estimatene for inntjeningen i 2003, var prisingen (P/E-verdien) så lav som 10,6 ganger forventet resultat. Tre av fem var priset under tigangeren.Siden da har mye skjedd, svært mye. Børskursene har steget kraftig. Estimert inntjening i år er også jevnt over oppjustert, men ikke med like mye som kursene har steget. Og til sist: Renter er mye lavere, noe som gjør at man kan forsvare høyere aksjeprising - alt annet likt.Hvis man nå ser på prisingen i forhold til historisk inntjening, som naturlig nok ikke har endret seg, finner man at de fem selskapene i snitt prises til 18,3 ganger inntjeningen de fem siste årene. Tar man ut det beste og det verste året for hvert selskap, blir P/E-verdien 17,2 nå, mot 12,3 i vår.Mest av selskapene har Telenor steget i kurs, med 52 prosent siden vår forrige artikkel. I snitt har kursene steget med 37 prosent.Men det er kanskje fordi estimatene også er oppjustert? Det er riktig at estimatene er oppjustert. Anslått resultat for 2003 er oppjustert for alle bortsett fra DnB. Igjen er Telenor mest oppjustert, med 44 prosent.I snitt er estimatene oppjustert med 14 prosent.Alt i alt betyr det at P/E-verdien på forventet 2003-resultat nå i snitt er 12,6, mot 10,6 i april. Det eneste selskapet som nå ligger under 10 er Statoil.I internasjonal sammenheng er nivået fortsatt lavt. Til sammenligning prises selskapene i S&P 500-indeksen i USA nå til rundt 19 ganger forventet 2003-resultat.På den andre siden, er veksten i norsk fastlandsøkonomi elendig, og Oslo Børs er preget av selskaper som har stor risiko knyttet til råvarepriser og valutakurser, så en prising på linje med USA kan man trolig bare drømme om.Det synes altså ganske klart at prisingen har steget mer enn forventningene til inntjening. Men det er også naturlig når renten faller. I april var styringsrenten riktignok kommet ned fra 7 prosent i desember, men lå fortsatt på 5,5 prosent. I dag er den 2,5 prosent.En lavere rente gjør aksjer relativt sett mer attraktive, og gjør at en høyere prising i forhold til forventet inntjening kan forsvares.Å fastlå om prisingen nå er for lav, for høy eller passe, det er komplisert, men vårens røverkjøp gjør man nok ikke lenger.

Vi har her sett på de fem tyngste selskapene som primært er norske og noterte på Oslo Børs, og har holdt Amersham og Royal Caribbean utenom. Estimatene er fra TDN Finans.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken