Gå til sidens hovedinnhold

Erna Solberg: - Flyktningestrømmen vil koste Norge 40-50 mrd. kroner

Tilstrømmingen av flyktninger til Norge vil kunne koste 40-50 milliarder kroner de neste fem årene, sier statsminister Erna Solberg (H).

OSLO (Nettavisen, NTB): - Mange av de som kommer til Norge som asylsøkere vil få opphold, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun tirsdag redegjorde i Stortinget om flyktningekrisen i Europa og situasjonen i Middelhavet.

Les også: - Verdens fattige skal ikke betale

Følg NTBs direktedekning nederst i saken.

Prislappen: 40-50 mrd. kroner

Tilstrømmingen av flyktninger til Norge vil kunne koste 40-50 milliarder kroner de neste fem årene, anslår Erna Solberg.

De siste prognosene fra UDI er på 23.000 asylsøkere i år og 33.000 neste år.

Solberg pekte på en særlig økning i asylsøkere fra Syria og enslige mindreårige fra Afghanistan.

Ønsker flere fosterhjem

Statsminsteren roste det private engasjementet for flyktningene rundt om i landet og kom med en særlig oppfordring til innsats for å hjelpe de enslige mindreårige gjennom å melde seg til innsats for barnevernet.

- Her har folk virkelig en mulighet til å gjøre en forskjell. Hvis flere melder seg til innsats i barnevernet, blir det færre på institusjon, sa Solberg.

Følg Stortingets nett-tv her

- Vil ikke gå knirkefritt

Samtidig understreket Solberg at Norge skal være konsekvente når det gjelder å returnere asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

- Vi skal hjelpe, men når behovene for ulike tiltak øker så raskt som nå, vil ikke en oppskalering skje knirkefritt. Vi vil ha en rekke utfordringer knyttet til innkvartering og saksbehandling.

Solberg understreket at flyktningekrisen er av en dimensjon som ikke noe land kan håndtere alene. Hun understreket at utfordringene må møtes gjennom felleseuropeiske tiltak.

Norge vil hjelpe EU med relokalisering

Solberg sa blant annet at Norge skal delta i EUs relokalisering av 160.000 asylsøkere.

- Vi skal komme tilbake til dette i en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2016, sa hun.

- Så langt i år har mer enn 700.000 mennesker krysset Europas grenser. Mange av dem på søken etter et bedre liv, noen på flukt fra krig, innledet Solberg.

Hun trakk særlig fram borgerkrigen i Syria.

- Den væpnede konflikten i Syria er inne i sitt femte år, og den viser ingen tegn til å avta. Det er helt uakseptabelt, sa Solberg og la hovedansvaret for å få slutt på volden hos president Assad.

- Internasjonalt hviler ansvaret først og fremst på FNs sikkerhetsråd, i samarbeid med en rekke regionale aktører, så vel som de krigførende partene. Norge støtter FNs arbeid, sa Solberg.

- Viktig å returnere de som ikke har beskyttelsesbehov

Statsministeren trakk et skille mellom flyktninger og migranter i sin redegjørelse:

- Syrerne som nå dominerer bildet har gjennnomgående et beskyttelsesbehov. Andre migranter, som de fra Balkan, lever i trygge samfunn, men ønsker et bedre liv for seg og sine. Det påhviler verdenssamfunet å gi de som har behov for det beskyttelse. Samtidig er det viktig raskt å returnere de som ikke har et slikt beskyttelsesbehov, sa hun.

- Noen vil forsøke å skaffe seg opphold i Europa selv om de ikke har behov for beskyttelse, la Solberg til.

Viderefører Triton-innsats

– Norge vil også fortsette arbeidet med å redde liv til sjøs. Vi viderefører støtten til Triton i regi av grensekontrollbyrået Frontex og vurderer videreføring av støtten til Poseidon sammen med Redningsselskapet. Disse operasjonene har som mål både å redde liv og å sikre yttergrensen. I første omgang vil Siem Pilot fortsette fram til utgangen av februar. Dersom Frontex har behov for ytterligere 3 måneder, vil bidraget bli forlenget fram til slutten av mai, som er så lenge kontrakten med rederiet gir anledning til, sier Solberg.

Trusselbildet

- Den økte asyltilstrømmingen vurderes i første rekke å få negative følger for trusselbildet knyttet til det høyreekstreme miljøet i Norge. Motstand mot innvandring er en viktig mobiliseringsfaktor for dette miljøet. Dette er det viktig å ha en beredskap for og holde øye med fremover, sa Solberg.

Behandler påplusning på 60 mill. kroner

Tirsdag legger også kommunal- og forvaltningskomiteen fram en tilleggsproposisjon med forslag om påplusninger på 60 millioner kroner til flyktningefeltet på statsbudsjettet.

- Marsjordre til regjeringen

- Dette er en marsjordre fra Stortinget til regjeringen om at integreringen av asylsøkere må starte tidligere enn i dag. Vi vil forenkle intervjusituasjonen for asylsøkere og bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere, sier komitemedlem Geir Toskedal (KrF) til Nettavisen.

Senere i høst - trolig 5. november - kommer regjeringen med en tilleggsproposisjon for å møte økningen i antall asylsøkere.

Les også: Erna Solberg åpner for kutt i flyktningetilbudet

Les også: Vil gjøre det enklere for asylsøkere å få arbeidstillaltelse

Kommentarer til denne saken