(SIDE2): Det er stadig en debatt om lettbrus og hvordan dette påvirker søtsuget og ikke minst kroppsvekta.

- Ikke riktig

I forrige uke skrev Side2 om Göran Petersson, en svensk professor i kjemisk miljøvitenskap, som vakte oppsikt med sine meninger om lettbrus og søtningsstoffer.

Petersson mener at et stort problem med søtningsstoffer er at de er mye søtere enn sukker og hevder dette gjør at man mister kontrollen over søtsuget.

- Selv om søtningsmidler ikke øker risikoen for kreft, så bidrar det til overvekt, bukfedme og diabetes type 2 fordi det øker søtsuget og bidrar til dårlige matvaner, har professoren tidligere uttalt.

En av dem som reagerer på denne påstanden er ortopedspesialist Lars Nordsletten som arbeider på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er professor i ortopedi og i idrettsmedisin.

Det er særlig utsagnet om at «lettbrus gjør deg overvektig» den norske professoren ikke er enig i.

- Den teorien er ikke nødvendigvis korrekt. At lettbrus ikke har noen effekt når det gjelder å gå ned i vekt er ikke riktig, sier Nordsletten til Side2.

- Å bytte ut sukkerholdig brus med lettbrus fører til vektnedgang eller lavere vektøkning.

Vitenskapelig dokumentasjon

Overlegen påpeker at han ikke anser seg selv som en spesialist når det gjelder sukker og søtningsstoffer, men forklarer at han som ortoped blant annet har jobbet mye med overvektsproblematikk og at han er opptatt av å holde seg oppdatert.

- Jeg ser ikke på meg selv som noen ekspert på dette feltet, men jeg følger godt med og leser mange vitenskapelige studier om dette emnet. Og det er ikke lenge siden det kom ut studier som viser det motsatte av det denne svenske professoren påstår, sier Nordsletten.

Han henviser blant annet til to studier fra 2012 publisert i det anerkjente tidsskriftet «The New England Journal of Medicine». Den ene studien som er gjort i Nederland med 641 personer konkluderer med at å erstatte sukkerholdig brus med lettbrus eller andre kalorifrie drikker reduserer vektøkning og fettprosent hos normalvektige barn.

Studie nummer to undersøkte utviklingen i vekt og kroppsmasseindeks hos 224 overvektige ungdommer der en gruppe drakk sukkerholdige drikker og den andre gruppen drakk kalorifrie drikker. Resultatene viste at de som drakk kalorifrie drikker hadde en mindre økning i BMI sammenlignet med kontrollgruppen etter 1 år, men ikke etter 2 år.

- Her i Norge, og i mange andre land, har vi et stort problem fordi gjennomsnittsvekten til befolkningen stadig øker. Hvis mange som drikker sukkerholdig brus hadde byttet ut dette med lettbrus er jeg overbevist om at gjennomsnittsvekten hadde sunket.

Ikke skadelig

Side2 har også tidligere skrevet om kiropraktor Kasper Andresen som skapte voldsom debatt med sine påstander om at «lettbrus ødelegger skjelettet».

Matforsker Trygve Eklund mente at kiropraktorens utsagn var fri fantasi og Nordsletten sier også at det ikke er noen fare for skjelettet ved å drikke lettbrus.

- Nei, det finnes lite holdepunkter for å si at lettbrus ødelegger skjelettet. Det kan gi negativ effekt på tannemaljen på grunn av syreskader, men det skal ekstreme mengder til for at det skal gå utover skjelettet, forklarer ortopedlegen.

Professor Christian A. Drevon, ved Institutt for ernæringsforskning, har tidligere forklart at det finnes lite vitenskapelige dokumentasjon for at lettbrus er skadelig.

- Det er ikke tvil om at det er mye farligere å drikke sukkerholdig brus enn å drikke brus søtet med aspartam, sa Drevon til Dagbladet i fjor.

- Jeg ser at brus skader tennene, men ellers er det veldokumentert at lettbrus ikke har noen skadelige effekter. Hvis man ikke drikker vann, er det altså et godt alternativ å velge lettbrus, mener ernæringsprofessoren.