Gå til sidens hovedinnhold

Et klart nei til Media Norge

Store aktører kan tørke ut markedet for de mindre, og det er en utvikling vi vil kjempe mot, skriver Geir Magnus Nyborg i Familie & Medier.

DEBATT (NA24): Det er planer om en sammenslåing av de store avisene i Norge: Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og muligens Adresseavisen. Medietilsynet har varslet inngrep mot sammenslåingen. Konkurransetilsynet er også negativ. Det samme er de fleste journalister, annonsører og konkurrerende aviser og mediehus.

Vi står sammen med alle dem som advarer mot denne sammenslåingen. Vi er en av landets største organisasjoner for det organiserte mediepublikum, og det er ikke i publikums interesse at vi får en så dominerende institusjon i Norge. Media Norge truer mangfoldet og setter mange andre aviser i fare.

Kulturminister Trond Giske var rask med å sette en ny standard for eierskap i norske medier da han satte seg i ministerstolen i 2005. Regjeringen foreslo å redusere den nasjonale grensen for eierskap innen dagspresse, fjernsyn og radio fra 40 prosent til 1/3 av markedet. Formålet var nettopp å hindre at én stor aktør får en dominerende posisjon i mediemarkedet. Her fikk Giske vår fulle støtte i høringsrunden.

Det viktige spørsmålet er hva som motiverer en storfusjon av aviser. Ingen vil innrømme at det er bunnlinjen som styrer hele arbeidet. Det er likevel klart at sammenslåingen ikke kan forklares ut fra begreper som ytringsfrihet eller demokrati. Dersom andre konkurrenter får sin bane av denne mediegiganten, er det nettopp disse viktige hensyn som vil tape.

Norge er i en særstilling når det gjelder presse. Vi har en imponerende flora små og store aviser over hele landet. Store aktører kan tørke ut markedet for de mindre, og det er en utvikling vi vil kjempe mot. På vegne av det lesende publikum.

Geir Magnus Nyborg
Generalsekretær
Familie og medier

Reklame

Vann plenen og potteplantene automatisk mens du er på ferie