Gå til sidens hovedinnhold

Etablerer volds-senter

Helse Vest har fått 705.000 kroner til å etablere et ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Senteret skal etableres i tilknytning til psykiatrisk divisjon i Helse Bergen, som en egen seksjon. Senteret blir lokalisert til Haukeland universitetssykehus.

Ifølge et brev fra Sosial- og helsedirektoratet får Helse Vest skryt for å ha lagt opp til et bredt samarbeid med både private og offentlige aktører i regionen.

Det planlagte senteret skal ifølge brevet ha 13 stillinger. Fire stillinger knyttes til arbeidet med traumatiserte flyktninger, tre skal jobbe med selvmordsforebygging, tre med seksuelt misbrukte barn og to med voldsrelatert problematikk. I tillegg kommer leder og sekretær, som til sammen utgjør i overkant av ett årsverk.

Helse Vest har lagt opp til et driftsbudsjett på 7,2 millioner kroner. I brevet fra direktoratet har helseregionen i første omgang fått bevilget 705.000 kroner til å etablere senteret, mens driftsbudsjettet blir avgjort senere.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen