Gå til sidens hovedinnhold

EU-saken kan velte rød-grønt samarbeid

Dersom vi skulle få et valgresultat i 2005 som stemmer med den oppslutningen de politiske partiene nå har på meningsmålingene, ville det bli regjeringsskifte.

En regjering under ledelse av Arbeidepartiets Jens Stoltenberg ville avløse Kjell Magne Bondeviks regjering.

Men selv om meningsmålingene lenge nå har gitt Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet flertall på Stortinget, er det allikevel høyst uvisst om det blir mulig å stable på bena en flertallsregjering av de tre partiene.

Ja, det er til og med uvisst om SV og Senterpartiet vil akseptere å gå inn i rollen som støttepartier for en ny Stoltenberg-regjering.

Etter en lang periode med svake mindretallsregjeringer, har ledende politikere i alle partier understreket hvor ønskelig det er at en regjering får stabile arbeidsforhold med støtte fra et flertall i Stortinget.

Dersom valget i 2005 skulle gi flertall på Stortinget for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, vil det bety det samme som at det er flertall for at Bondevik-regjeringen skal skiftes ut. Men det er ikke dermed gitt at den nye regjeringen kan basere sin virksomhet på et stabilt og forutsigbart flertall i Stortinget.

Enda en gang kan vi oppleve å se at muligheten for et sterkt flertallsstyre blir torpedert av den saken som har ridd norsk politikk som en mare siden tidlig på 1960-tallet. EU-saken kommer iallfall til å bli et hovedtema for valgkampen i 2005, og når denne saken får en fremtredende plass i de politiske oppgjørene mellom de politiske partiene, er det mye som kan skje.

Med EU-saken på dagsordenen er det nesten utelukket at det kan etableres et regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Og det kan i tillegg ble svært vanskelig for de for de to nei-partiene å opptre som støttepartier for Arbeiderpartiet i regjeringsposisjon.

Slik sett kan et regjeringsskifte i 2005 føre til at vi bare går inn i en ny periode med en mindretallsregjering som må leve et farefylt liv med betydlig risiko for å bli diktert til å føre den politikken som opposisjonspartienes flertall til enhver tid tror de kan sanke flest mulig stemmer på.

Da vil ikke særlig mye være vunnet i forhold til den situasjonen vi har hatt siden stortingsvalget i 2001. Men kanskje vil da omsider sjansene øke for at vi også her i landet kan klare å få til et regjeringssamarbeid på tvers av tradisjonelle skillelinjer i politikken.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken