Krisen i Europa har sendt millioner av unge mennesker ut i arbeidsløshet.

Bolighandel1: Selg uten megler

Mange av disse vil komme til Norge for å jobbe. Vi vil få en boligetterspørsel langt utover det norske myndigheter har sett for seg, tror Terje Strøm i NyAnalyse.

Masseinnvandring
Han har laget rapporten «Boligpriser og bølge av søreuropeere» i samarbeid med Huseiernes Landsforbund.

Les Terje Strøms blogg her.

I hele EU er det rundt 23 millioner arbeidsledige. Om lag 5,5 millioner av disse var under 25 år.

Spania, Frankrike, England og Tyskland er hardest rammmet.

13 millioner ledige
I disse fire landene alene er det registrert over 13 millioner arbeidsledige, hvorav over 3 millioner er under 25 år.

- Norge kan ha en stor reserve av kompetent arbeidskraft fra arbeidsledige i EU. Hvis de klarer kulda og kan engelsk, er mulighetene gode. Ingeniører får jobb på dagen. Boligmarkedet kan bli enda varmere rundt storbyene fremover, sier Strøm til Nettavisen.

- Trenger bolig
I dag bor det over 55.000 polakker, 32.000 svensker og 22.000 tyskere i Norge. Sammen utgjør de en stadig større gruppe av innvandrere i Norge.

Ved inngangen til 2011 hadde en halv million mennesker reist fra hjemlandet sitt for å starte et nytt liv her i nord.

- Disse trenger de tak over hodet, det vil si bolig, sier Strøm.

De siste årene har rundt 40.000 innvandret til Norge årlig. Strøm ser ikke bort fra at dette kan øke med 10.000, til rundt 50.000 i året de neste årene.

25 prosent økning
Administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund sier til Nettavisen at denne innvandringen resulterer i et ekstra boligbehov på 7000-9000 per år. Dette er altså et boligbehov utover de prognosene som har vært gjengs i markedet.

- Det er etter min mening ikke en diskusjon om vi har en boligboble eller ikke. Boligprisene vil garantert stige de neste to årene, sier Batta til Nettavisen.

Han tror på en økning i boligprisene på 6-7 prosent i år. Dette er noe høyere enn Eiendomsmeglerforbundets prognose på rundt 4 prosent.

Press mot Oslo
Det er først og fremst Oslo og Akershus som vil merke presset.

Hele 4 av 10 innvandrere bor i dag i Oslo eller Akershus, men en stor andel bor også i Rogaland og Hordaland (18 %).

I toppårene 2006 og 2007 ble det bygget 33.000 boliger per år. De neste årene falt dette dramatisk som følge av finanskrisen, til 19.000 per år i 2009. Siden har det snudd, og boligbyggingen er igjen på vei mot gamle høyder.

I 2011 ble det bygget rundt 26.000 boliger. I år er det ventet at tallet nærmer seg 30.000, men det er altså fortsatt for lite, dersom disse innvandringsprognosene slår til.

Selge? Finn billigste megler på MittOppdrag.no