Gå til sidens hovedinnhold

Expert kvitter seg med Island-del

Handelskjeden Expert har solgt sin virksomhet på Island

Expert har solgt sin virksomhet på Island til islandske investorer.Avtalen innebærer salg av varebeholdning og driftsløsøre, samt overdragelse av ansatte og husleiekontrakt. I en overgangsperiode vil Expert stå ved deler av husleiegaranti og yte noe finansiering. Avviklingskostnadene i forbindelse med nedleggelsen vil bli endelig avsatt i årsregnskapet for 2003 og anslås å være på mellom 15 til 20 millioner kroner, opplyser selskapet i en melding.Avsetningen gjøres i 2003-regnskapet- Bakgrunnen for salget av den islandske virksomheten er lite tilfredsstillende resultater, kombinert med at fremtidig inntjeningspotensiale vurderes for lavt. Experts øvrige nordiske virksomhet viser en positiv utvikling, og har gått fra underskudd i 2002 til et lite overskudd pr. tredje kvartal 2003. Resultatet forventes å bli ytterligere styrket i 2004. Island har belastet regnskapet pr. Q3 2003 med EBIT minus 12,9 millioner kroner, skriver selskapet i en melding.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar