Gå til sidens hovedinnhold

Få kalddusjer på resultatfronten

Oppgangen på børsen speiles i selskapenes resultatutsikter. Det har i fjerde kvartal vært uvanlig få nedjusteringer av resultatutsiktene fra selskapene på Oslo Børs

Etter tredje kvartal, meldte iMarkedet om rekordfå negative resultatvarsler på Oslo Børs (

Få skyer på resultathimmelen

).Fjerde kvartal har da også gitt en meget hyggelig oppgang på børsen. Oslo Børs hovedindeks har steget 20 prosent i kvartalet.Og en ny gjennomgang av selskapenes resultatvarsler, viser at den positive trenden fortsetter. Det er stadig et uvanlig lavt nivå på de negative resultatvarslene på Oslo Børs.Slike meldinger skal sendes når det selskapene selv ser avviker vesentlig fra oppfatningen i markedet. Dermed kan dette være et mål på hvordan det står til i børsselskapene, sett i forhold til markedets forventninger.I fjerde kvartal var det syv negative resultatvarsler og to positive. Det er normalt at det er flere negative enn positive. Rundt 90 prosent av varslene har tradisjonelt vært negative.Differansen mellom positive og negative varsler er altså fem i fjerde kvartal. Snittet for perioden vi har undersøkt, fra første kvartal 2001, er en differanse på 8,4.Kalddusjene i fjerde kvartal kom fra DSND, Gresvig, GGS, Stolt Offshore, Komplett, Helgeland Sparebank og AF-Gruppen.Det har kommet positive justeringer av forventningene til Consorte Group og Borgestad.Topper

Samlet sett danner det seg et ganske klart bilde, som også fremgår av grafen under. Det har vært to kvartaler hvor det har toppet seg med nedjusteringer av utsiktene.Det var i fjerde kvartal 2001 og i fjerde kvartal 2002. Man kunne mistenke at dette hadde sammenheng med at man ryddet i bøkene mot slutten av året, men vi ser ikke tilsvarende topper i fjerde kvartal tidligere år, og altså heller ikke i 2003.Det første toppkvartalet kom rett etter terrorangrepene på World Trade Center 11. september 2001. Det andre har nok mest sammenheng med at konjunkturene i 2002 ikke bedret seg slik mange hadde håpet på.I 2003 har derimot verden i stor grad utviklet seg slik optimistene håpet på.Vi har i grafen satt opp antallet negative resultatvarsler fratrukket antallet positive. De siste er det imidlertid få av, og bildet blir det samme om man bare ser på antallet negative.Hva sier det?

Kan man av de positive resultatutsiktene slutte at børsen vil stige fremover? Det blir mer tvilsomt.Riktignok har Oslo Børs i høst gått sterkt, etter få negative resultatvarsler i både andre, tredje og fjerde kvartal.Men bildet er over tid ikke like klart, og det kan i mange tilfeller seg ut som om børsen er raskere ute med å fange opp hvordan utviklingen blir enn selskapene selv.Begge kvartalene med uvanlig mange resultatvarsler kom nemlig i etterkant av store fall på børsen. Selskapene måtte altså nedjustere, etter at investorene allerede hadde sendt kursene ned.I forkant av den første toppen med resultatvarsler, falt for eksempel Oslo Børs hovedindeks med 23 prosent i tredje kvartal 2001.I forkant av den andre toppen, falt børsen med 17 prosent i andre kvartal og 26 prosent i tredje kvartal.

Kilde: Oslo Børs. Vi har i fjerde kvartal 2002 regnet en lang rekke resultatvarsler fra sparebanker knyttet til Finance Credit som én melding.

Kommentarer til denne saken