Gå til sidens hovedinnhold

Få løfter om klimakutt

Regjeringen lover nesten ingenting i klimameldingen, mener forsker.

- Tiltak og virkemidler er så lite konkret at det er vanskelig å anslå hvor store utslippskuttene i Norge vil bli, sier forsker ved Cicero, Steffen Kallbekken til NA24.

Klimameldingen ble lagt frem fredag. Utenfor var det øs pøs regnvær og demonstranter fra Natur og Ungdom. Inne var det fullt presseoppbud og hele fire av regjeringens ministere.

NA24 - din næringslivsavis

En mange siders rapport ble lagt frem, med tall for hver sektor. Men faktiske tiltak er fortsatt uklart, spesielt hvor mye som skal kuttes her i landet.

Umulig å anslå

Riktignok ble det nevnt, som de mest konkrete tiltakene, at oljekjeler skulle forbys i nye bygg. Det ble også lovet at et forslag om to prosent biodrivstoff skulle sende ut på høring. Det ble lovet økt satsing på grønne skatter og økt satsing på kollektivtrafikk.

Men det er umulig å regne ut hvor mye av kuttene som skal tas i Norge på grunnlag av meldingen.

Lite forpliktende
- Det er mange forslag, meldingen er omfattende, men den er mindre forpliktende enn vi hadde sett for oss, sier Kallbekken.

Meldingen sier også at mye av industriens kutt skal tas gjennom kvotehandel. Det er planlagt kjøp av kvoter i land som Kina, såkalte CDM-kvoter. Men det er ikke satt noe tak her. EUs kvotemarked er basert på at det finnes tak.

- Hvis et land skal ha et annet tak enn andre land, kan det bli vanskelig. Skal vi kjøpe masse kvoter som skal slippes inn i landet og selges ut igjen, vil prisen på kvoter dumpes. Det kan bli problematisk, sier Kallbekken.

Kvotetrøbbel
Det er likevel en måte å slippe unna på.

- Bedriftene som handler i EUs kvotemarked vil trolig ikke kunne kjøpe mer CDM-kvoter enn det EU godtar. Derimot, når det gjelder overoppfyllelsen av Kyoto, som er rent frivillig, kan staten trolig kjøpe så mye kvoter de vil så lenge dette holdes separat fra kvotehandelssystemet, forteller Kallbekken.

Med andre ord er det forskjell på bedrifter og staten som kvotekjøper, og på Kyotoforpliktelsen og den frivillige overoppfyllelsen av Kyoto.

Reklame

Siste sjanse: Salg på Pyton-helt, Pondus og mye annet