Gå til sidens hovedinnhold

Få skyer på rigghimmelen

Analysehuset ODS-Petrodata ser få tegn på at riggfesten skal falle sammen de neste årene, og de eneste tegne til en utflatning ventes i jack-up-markedet på grunn av nybyggingsaktiviteten

Analysehuset ODS-Petrodata ser få tegn på at riggfesten skal falle sammen de neste årene, og de eneste tegne til en utflatning ventes i jack-up-markedet på grunn av nybyggingsaktiviteten.Les denne saken her:Jack-up-festen kan bli kortere

Det var budskapet riggeksperten Gavin Strachan i ODS-Petrodata la frem for forsamlingen på Paretos Olje- og offshorekonferanse torsdag.-Fundamentalt er dette en meget god business å være i fordi betingelsen er endret, sa Strachan i sin innledning om oppgangsyklusen riggmarkedet nå er inne i.Må finne olje

Årsakene til at Strachan mener denne oppturen er forskjellige fra andre oppgangsykluser for riggbransjen er de underliggende forholdene i oljemarkedet. Denne ganger må oljeselskapene ut å lete etter mer olje, og det handler ifølge Strachan med henvisning til situasjonen på forsyningssiden i oljemarkedet.Han slo også fast at det i all hovedsak er snakk om offshore-basert oljeleting.- Man må finne mer olje, sa Strahchan.Beveger på seg

De store internasjonale oljeselskapene har i flere år viste en fallende interesse for å investere i leting, men nå er dette i ferd med å snu sa Strachan.Siden 1983 til i fjor hadde de store selskapene, som Shelle ExxonMobil etc. andel av boremarkedet falt fra 46 til 23 prosent.- Dette er i endring, de store er på vei inn igjen i markedet, sa Strachan og viste til at flere av de store nå har tatt inn rigger på lengre kontrakter.Mangel på rigger før nyttår

Nettopp den økende etterspørselen etter rigger fra de store, men også fra de nasjonal og små oljeselskapene gjør at ODS nå forventer at det ikke vil være tilgjengelige halvtnedsenkbare borerigger i markedet fra desember i år og fremover. I jack-up-markedet forventer Strachan full utnyttelse allerede fra oktober i høst.Prognosen er basert på antallet rigger som markedsføres, et antall som er noe lavere enn den totale verdensflåten. Etterspørselen vil allerede i løpet av de første fire måneden av neste år også overgå den totale flåten båse på semi’er og jack-ups.Alle markeder er sterke

Strachan gikk også raskt igjennom de ulike regionale riggmarkedene, og kort oppsummert er bilde stramme markeder med stigende rater.Spesielt norsk sokkel vil slite med å få fatt i nok rigger mente Strachane, som ikke så hvordan de planlagte boreprosjektene på norsk sokkel skal kunne gjennomføres.Det eneste markedet som merker fallende etterspørsel er den amerikanske delen av Mexico-gulfen, men her forsvinner riggen til andre markeder, og resultat er et stramt marked med stigende rater.Strachan konkluderte med at riggmarkedene ser ut til å være inn i en forlenget oppgangsyklus som ODS-Petrodata forventer vil vare i flere år.

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen

Kommentarer til denne saken