Er du blant dem som fortsatt tror at Facebook er privat, og at det du sier der ikke kan offentliggjøres?

Da må du tro om igjen. Pressen bruker i økende grad uttalelser på Facebook og Twitter som utgangspunkt for medieoppslag.

Og klagesakene får Pressens Faglige Utvalg (PFU) i fanget.

Flere klager
Hvor gode kort har du på hånden dersom du føler deg misbrukt?

Kjell Nyhuus sitter i Pressens Faglige Utvalg, og har behandlet slike saker:

- Det er jo de samme prinsippene som gjelder (som for ordinære artikler), for eksempel Vær Varsom-plakatens bestemmelser om samtidig imøtegåelse.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Ifølge Nyhuus må man i en slik sak vurdere krenkelsene. Hvor krenkende er det for klageren at hans eller hennes Facebook-uttalelser blir offentliggjort? Og hvor krenkende er uttalelsene som blir løftet frem?

Mer fra Nettavisen:

Frikjent
I en helt fersk PFU-avgjørelse ble Nettavisen frikjent for å ha publisert krasse Facebook-uttalelser om romfolket fra en tidligere Frp-politiker i Finnmark.

I dette konkrete eksempelet må man altså vurdere hvor krenket Eira ble av offentliggjøringen i avisene, mot hvor krenkende hans uttalelser overfor romfolket er.

Les PFU-uttalelsen her.

Nyhuus mener likevel pressen bør være ekstra varsomme når de går inn og benytter Facebook-uttalelser som grunnlag i saker.

Det er særlig to saker som har vært behandlet i PFU, og som kan tjene som prinsippielle avgjørelser på slike saker.

- Innerst i helvete

Den ene ble behandlet i PFU i juni 2010. Den handlet om prestestudenten og redaktøren Eirik Junge Eliassen som på Facebook-siden sin skrev følgende for å promotere en demonstrasjon mot Israels Gaza-politikk:

«Det er reservert et sted innerst i helvete for israelittisk lederskap».

Nettavisen iTromsø fattet interesse for Eliassens Israel-fientlige uttalelser på Facebook.

Det hører med til historien at Eliassen slettet sine uttalelser senere på dagen, noe som også kom frem i avisoppslaget. I oppslaget ble Eliassen sitert slik:

- Lukket profil
«- Men jeg anser det som privat det som blir ytret der (Facebook; sekr. anm.), mellom meg og dem som jeg har som venner der. Blant dem inngår det en del pressefolk. Det er alt jeg vil si, sier Eirik Junge Eliassen, som dekte demonstrasjonen for sitt magasin ”Virkelig”».

Eliassen erkjente at han kunne betraktes som en offentlig person, men fremholdt at hans Facebook-profil var lukket – altså at han måtte godkjenne alle som var hans venner der.

iTromsø mente Eliassen ytring til sine 2700 Facebook-venner var det samme som å stille seg opp på torget i Tromsø, og skrike ut sine ytringer.

- Samfunnsrolle
PFU ga dem medhold, og mente at 2700 venner på Facebook er noe ganske annet enn en liten, lukket vennekrets. De konkluderte videre:

«Imidlertid kan det ikke alene være et spørsmål om antall deltakere, men like mye om ytringens innhold og ytrerens samfunnsrolle. Utvalget mener iTromsø var i sin fulle rett til å viderebringe klagerens politiske utsagn om statens Israels ledelse. Ytringen hadde aktuell interesse og klageren fikk selv anledning til å kommentere utsagnet. Slik utvalget ser det, må han tåle at iTromsø viderebrakte hans synspunkter, selv om han selv fjernet dem fra sitt nettområde etter kort tid».

Den andre ble avgjort i PFU i mai 2010, og gjaldt et par som hadde opprettet Facebook-gruppen «Vi som er misfornøyd med Tel-Ag».

Gruppen fikk raskt mange medlemmer, og lokalavisa Grimstad Adressetidende fattet interesse for misnøyen med kabel-TV-selskapet.

Privat bilde
Avisa laget sak med tittelen «Kundeprotest på Facebook». Artikkelen var illustrert med et bilde av paret som var hentet fra Facebook.

Nettopp dette bildet, tatt på en ferie et par år tidligere, var kjernen i PFU-klagen.

Her er årsakene til at paret ikke fikk medhold i PFU:

  • Protestaksjonen mot kabelselskapet hadde offentlig interesse
  • Paret hadde selv søkt offentlighet ved å opprette gruppen
  • Det var nyhetsmessig relevant å presentere hvem som sto bak aksjonen
  • Bildet var nøytralt, og ikke krenkende for paret, slik det var brukt i avisa

Til klagernes fordel skal det sies at PFU i sin konklusjon fremholdet at det som hovedregel bør søkes om godkjennelse før man henter private bilder fra Facebook, uavhengig av om det dreier seg om åpne eller lukkede profiler.

Les også: