Tall Dagens Næringsliv har hentet inn viser at mange norske fagforeningstopper har en årslønn på over én million kroner. I 17 av de 20 arbeidstakerorganisasjonene med mer enn 30.000 medlemmer har den valgte lederen en lønn som passerer én million kroner for vervet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er årslønnen til en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker 505.500 kroner, mens en stortingsrepresentant tjener 865.100, ifølge avisen.

Legeforeningens president (Akademikerne), Hege Gjessing, har den høyeste lønnen med 1,9 millioner kroner. Dette presidenthonoraret er fastsatt av Legeforeningens landsstyre.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sammenlignet har en sykehuslege ifølge foreningen en snittlønn på litt under 900.000 kroner.

LOs Gerd Kristiansen tjener 1,2 millioner kroner. Kristiansen har også en rekke styreverv og tjener derfor nærmere 1,6 millioner i året, like mye som statsminister Erna Solberg.

– Ja, vi i LOs ledelse tjener godt. Lønnsforskjellen reflekterer forskjeller i ansvar, men også arbeidsbyrde. Vi er i prinsippet på jobb hele døgnet, sier Kristiansen i en e-post til Dagens Næringsliv.

Hun mener LO bidrar til at lønnsforskjellene i Norge er lavere enn i andre land.

- Vi har forhandlet frem tariffavtaler og prioritert lavlønn i mange år. Små lønnsforskjeller er rettferdig. Det bidrar til høy produktivitet blant annet ved at mindre sosial avstand og ulikhet letter samarbeid, kommunikasjon og kompromisser i bedrift og samfunn, skriver Kristiansen.