Gå til sidens hovedinnhold

Får millionlønn, privatfly, fete leiligheter og limousiner

Her er lønningene og frynsegodene til Erna og hennes disipler.

Det første dokumentet Erna Solbergs regjeringsmedlemmer har lest er antagelig heftet Håndbok for politisk ledelse. Det angir i detalj frynsegoder og andre arbeidsvilkår for regjeringsmedlemmer.

De fleste av regjeringsmedlemmene til Erna Solberg går kraftig opp i lønn sammenlignet med det de for eksempel tjente på Stortinget. I Nettavisen NA24s oversikt ser du gjeldende lønninger for alle i regjeringsapparatet.

Høyest lønn har naturlig nok statsministeren. Erna Solberg kan se frem til en årslønn på 1.469-831 kroner - noe som gir en månedslønn på 122.486 kroner. Hennes statsråder får en årslønn på 1.195.072 kroner, eller 99.589 kroner per måned.

Både Solberg og flere av statsrådene kommer fra Stortinget der de som vanlige representanter hadde en årslønn på 836.579 kroner - eller 69.714 kroner månedlig.

Gjeldende lønn for politiske rådgivere er 633.000 kroner årlig.

Kraftig lønnshopp
For Solberg betyr statsministeravlønningen et lønnshopp på 633.000 kroner, eller opp 76 prosent sammenlignet med stortingslønnen. Statsrådene får et lønnshopp på 358.493, eller 43 prosent, sammenlignet med stortingslønn.

Vel så interessant som lønna, er den lange smørbrødlisten av frynsegoder regjeringsmedlemmer får tilgang til.

I tillegg til en ekstremt god pensjonsordning får regjeringsmedlemmene, og også personlige rådgivere og statssekretærer tilgang til regjeringens anseelige limousinpark og også muligheten til å leie privat luksusjet på tjenestereiser.

Her er et lite utvalg av regjeringsmedlemmers frynsegoder ifølge Håndbok for politisk ledelse (i tillegg til lønna, de gunstige pensjonsordningene og superbillige boliglån i Statens pensjonskasse).

Privat jet på tjenestereiser
Bruk av leiefly skal for statsrådene kun brukes i særlige tilfeller eller der det er mest hensiktsmessig, vurdert opp mot tid og kostnader, eller der det foreligger spesielle sikkerhetsmessige vurderinger. Bruk av leiefly skal for statssekretærer og politiske rådgivere kun brukes der det er strengt nødvendig og der det er mest hensiktsmessig vurdert opp mot tid og kostnader eller der det foreligger spesielle sikkerhetsmessige vurderinger. Det skal innhentes forhåndsgodkjenning for bruk av leiefly.

Gratis fin leilighet i Oslo
Statsministerens kontor stiller møblerte leiligheter til disposisjon for medlemmer av regjeringen og den øvrige politiske ledelse i departementen og ved Statsministerens kontor som ved tiltredelsen er bosatt mer enn 40 km. fra arbeidsstedet. Den som har boligutgifter på det skattemessige hjemstedet, blir ikke beskattet for fordelen av den pendlerbolig som stilles vederlagsfritt til disposisjon i Oslo. Den som opprettholder utgifter til bolig på hjemstedet, og ikke leier den ut, vil få stilt nødvendig pendlerbolig til rådighet kostnadsfritt inkludert møblering, strøm og trappevask.

Leilighetene er fullt møblerte (inkl. TV/dvd) med unntak av sengetøy, håndklær, radio og stereoanlegg. Det er installert bredbånd for tilgang til Internett i samtlige leiligheter. Fasttelefon og oppsett av trådløst nett bestilles gjennom eget departement.

Limousinservice
Regjeringens biltjeneste har biler som benyttes til tjeneste- og representasjonsoppdrag, sikkerhetskjøring mv. som kjøres av sjåfører tilsatt ved Statsministerens kontor. Egne bestemmelser om bruk av bilene i regjeringens biltjeneste er godkjent av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og i tillegg har Politidirektoratet gitt særskilte retningslinjer Bestemmelsene er unntatt offentlighet da de omhandler sikkerhetsmessige vurderinger.

Diett
De som flytter til Oslo, men lar familien bli boende på hjemstedet kan få kompensasjon for merutgiftene til kost ved å føre dobbelt husholdning.

Gratis hjemreiser
Pendlere som har barn i alderen 0 - 19 år boende på hjemstedet, får dekket inntil to hjemreiser pr. uke. Øvrig politisk ledelse får dekket utgifter til én hjemreise per uke. Ved særlige omstendigheter kan flere hjemreiser dekkes.

Reiseutgifter mellom hjemsted og Oslo kan dekkes for nærmeste pårørende til politisk ledelse på følgende måte:

Inntil to besøksreiser per år til politisk ledelse som bor mer enn 40 km utenfor Oslo og som har familien boende på hjemstedet. Reiseutgiftene dekkes for medlemmer av husstanden til politisk ledelse, slik at hvert husstandsmedlem kan reise til Oslo to ganger per år. Reiseutgifter dekkes også for barn til politisk ledelse under 18 år som eventuelt ikke hører til husstanden, med samme begrensninger.

Dekning av utgifter for ledsager på tjenestereise
Hovedsynspunktet er at reiseutgifter for regjeringsmedlemmers ledsager kan dekkes når deltakelsen kan begrunnes med ivaretakelse av regjeringsmedlemmets representative funksjoner. Det må foreligge en offisiell invitasjon til statsminister/statsråd med ledsager.

Representasjon
Regjeringsmedlemmene har ikke egen representasjonskonto. Utgifter til representasjon dekkes av departementet etter de regler som gjelder for representasjon i staten. For besøk på stats– og regjeringssjefsnivå gjelder egne regler utarbeidet av regjeringens representasjonsutvalg. Disse reglene gjelder også ved særskilte anledninger der statsministeren er vert. Dersom det stilles spesielle krav til antrekk ved representasjonsoppdrag, kan dokumenterte kostnader til leie av passende antrekk dekkes av eget departement.

Dekning av utgifter til bredbånd, telefon og mobiltelefon
Politisk ledelse får dekket nødvendige elektroniske kommunikasjonsmidler av eget departement etter følgende retningslinjer: For regjeringens medlemmer dekkes utgifter til fast telefon/faks både på hjemstedsadresse og i pendlerbolig. For statssekretærer og politiske rådgivere dekkes utgifter til fast telefon/faks enten på hjemstedsadresse eller i pendlerleilighet. Abonnementsutgifter dekkes fullt ut og tellerskritt dekkes med inntil 1 000 kroner pr. år. Internettilknytning via bredbånd dekkes med inntil 5 000 kroner per år.

Abonnementsutgifter til internett via telefonlinje (ISDN) dekkes fullt ut og tellerskritt dekkes med 80 % av forbruk. I pendlerboligene er bredbånd lagt inn som fast ordning og dekkes av Statsministerenskontor. Utgifter til mobiltelefon (abonnement og bruk) dekkes fullt ut. Unntatt er innholdstjenester, herunder overprisede tekstmeldinger, nedlasting av programvare, TV–sendinger mv., som bare dekkes i tjenstlig sammenheng.

(klikk for større figur)

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken