(Bergensavisen)

Sommeren 2022 åpner den nye motorveien mellom Bergen og Os (Rådal-Svegatjørn).

Veien skal delfinansieres med bompenger. For at folk ikke skal snike, skal det bygges nye stasjoner på sideveiene.

En av de nye bomstasjonene er planlagt rett nedenfor huset til samboerparet Ellinor Seim og René Hauge i Fanafjellsvegen.

Problemet er at bergensparet må kjøre 50 meter inn i Bjørnafjorden kommune før de setter kursen tilbake mot Bergen.

Det vil koste dem dyrt.

3000 kr ekstra pr. måned

– Slik utkjørselen vår ligger i forhold til bomstasjonen, risikerer vi bomutgifter på over 3000 kroner måneden. Vi har begge jobber i Bergen: Jeg på Midttun og René i Åsane. Derfor må vi kjøre hver vår bil, sier Seim til BA.

Paret er eneste husstand i boligfeltet som har adresse Fana. Naboene tilhører Lysekloster.

Også fritidskjøringen til Nordvik-familien vil bli kraftig bompengebelagt.

Familiens to barn deltar på fritidsaktiviteter på begge sider av kommunegrensen. Eldstemann er lærling og må kjøres i helgene grunnet manglende bussforbindelse.

– Dersom vi skal ha besøk fra venner og familie i byen, må alle betale bompenger for å kjøre de få meterne inn på Bjørnafjorden-siden av eiendommen.

Vurderer å flytte

Samboerparet mener de har tre alternativer:

  • Vegvesenet lager en ny utkjørsel fra familiens eiendom på bergenssiden av bommen.
  • Familien får fritak for bompenger fordi huset deres teknisk sett ligger innenfor bomringen.

  • Familien må selge huset og flytte.

Allerede i 2010 foreslo byrådet i Bergen en fritaksordning knyttet til Autopass-abonnementet for innbyggerne i Nordvik, samt beboere mellom Vallaheiane og Søfteland.

Ellinor Seim viser til tidligere dialog med Statens vegvesen:

– Vi ble lovet at oppkjørselen skulle utbedres, at vi skulle få to gjesteparkeringsplasser og fritak for bommen. Nå ser det ikke ut til at vi får noe av dette. Vegvesenet har spurt om de kan sette en teknisk bod på vår tomt, uten noen form for kompensasjon. Dette har vi sagt nei til, forteller Seim.

I en epost til familien, som BA har fått kopi av, svarer grunnerverver Else Irene Olsen i Statens vegvesen at de opprinnelige planene er skrinlagt.

Dette innebærer både bygging av bompengemast med tilhørende teknisk bod på den private eiendommen, samt forslaget om gjesteparkering.

Byråkratisk runddans

Henvendelsen om bomfritak er ikke avklart.

– Vegvesenet henviser oss til bomselskapet, mens bomselskapet sier vi skal snakke med Vegvesenet. Vi kommer ikke til å gi oss, men hyrer advokat om nødvendig, sukker Ellinor Seim.

– Hvorfor kan dere ikke kjøre sørover i Bjørnafjorden og inn på den nye motorveien, i stedet for å ta gamleveien over Fanafjellet til Bergen?

– Jeg tror ingen som bor i Nordvik vil velge den løsningen. Vi bruker ti minutter på å komme oss til påkjøringen til nye E39. Det er raskere og mer praktisk for oss å kjøre Fanafjellet, slik som før.

– Ingen fritak

I 2010 vedtok både Bergen kommune og det som den gang var Os kommune at det skulle være bompengefritak på sideveier på gamle E39.

Dette vedtaket ble ikke tatt hensyn til av Vegdirektoratet og Statens vegvesen.

I stortingsproposisjonen (forslag til stortingsvedtak, journ.anm.) fra 2014, som omhandler utbyggingen og finansieringen av E39, står det følgende:

«Statens vegvesen har tilrådd at det ikkje blir gitt fritak for innbyggjarane i Nordvik og for innbyggjarane mellom Vallaheiane og Søfteland. Samferdselsdepartementet er samd i vurderingane til Statens vegvesen.»

På spørsmål fra BA viser Vegdirektoratet til denne proposisjonen.

– Et hvert bompengeprosjekt i Norge må ha Stortingets tilslutning for å starte innkreving. Det er proposisjonen som legger føringer for innkrevingen. Dersom dette skal endres vil det måtte omtales i en ny proposisjon, noe som vil være en tidkrevende prosess, skriver saksbehandler Knut Wilberg i Statens vegvesens avdeling for myndighet og regelverk.

I april sendte etaten en sak til behandling hvor de ber om tilslutning til en nasjonal standard av bompengerabatter.

– Her er det i utgangspunktet ikke lagt til grunn at det skal endres på innkrevingspunkter eller innføres fritak, sier Wilberg.