Gå til sidens hovedinnhold

Får svi for manglende kontraktsdekning

En gjennomgang av de norske børsnoterte supplyrederienes kontraktsdekning, som iMarkedet har gjort viser at rederiene straffes for mangelende kontraktsdekning

iMarkedet har gjort en gjennomgang av kontraktsutvikling og prising av de tre norske børsnoterte supplyrederiene, og tallene viser at det er en klar sammenheng mellom fremtidig kontraktsdekning og hvilken rabatt de ulike aksjene prises med i forhold til underliggende verdier.De tre rederiene som omfattes av gjennomgangen, Farstad Offshore, Solstad Offshore og DOF, prises alle med tildels store rabatter i forhold til underliggende verdier, men Solstad skiller seg klart ut.Store rabatter

Mens Solstad nå prises med en rabatt i forhold til underliggende verdier, verdijustert egenkapital pr. aksje (VJEK), på hele 53 prosent, ligger Farstad og DOF med med rabatter på henholdsvis 37 og 35 prosent. Den verdijusterte verdien er hentet fra selskapenes egne kvartalsrapporter, og er basert på anslag fra tre uavhengige skipsmeglerhuset ved halvårsskiftet.I de samme rapportene opplyser også rederiene om kontraktsdekning, og det er store innbyrdes forskjeller, som kan se ut til å styre en del av prising av de tre selskapene. Solstad skiller seg også klart ut her, med en spesielt svak kontraktsdekning for 2004, kun 26 prosent inkludert kontraktsforlengelsen meldt mandag.DOF er best i klassen, med en kontraktsdekning i år på hel 99,2 prosent, mot Solstads 67 prosent. For neste år er DOF også den klart beste, med en kontraktsdekning som allerede utgjør 79 prosent for 2004.Et skifte

Farstad meldt i sin halvårsrapport at det har vært et skifte i etterspørselen i det viktige nordsjømarkedet, og dette kan se ut til å prege utvikling i selskapenes kontraktsporteføljer.- Antall skip på periodekontrakter er kraftig redusert sammenlignet med 2002. Ratenivået i spotmarkedet har som følge av dette vært dårlig, skrev Farstad i rapporten.Rederienes innmelding av kontraktsdekning for 2004 mellom første og andre kvartalsrapprotering ser ut til å underbygge Farstads påstand. Ingen av selskapene har hatt noen markant økning i dekning for neste år, og endringene for andre halvår er heller ikke store.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot