Gå til sidens hovedinnhold

Fara vil kjøpe finsk og dansk

Billettsystemselskapet vil styrke posisjon i det nordiske markedet og sikre større slagkraft i ekspansjonen i Europa.

Det er selskapene Buscom og TNC Connect som nå ligger an til å havne på Faras hender.Fara melder at de har signert en intensjonsavtale om overtagelse av virksomheten i det finske billetteringsselskapet Buscom, samt at de har er i samtaler for å overta det danske selskapet TNC Connect.- Buscom OY er suveren markedsleder i det finske markedet, og samlet vil FARA kunne få en sterk posisjon i Norden, sier administrerende direktør i FARA, Lars Lillegraven.TNC Connect leverer løsninger for sanntids passasjer informasjon og flåtestyring til kollektiv transport sektor.- Sammen med Fara's egen løsning for elektronisk billettering vil Fara kunne tilby en komplett og integrert løsning for billettering, informasjon, og flåtestyring til våre kunder i Norden og øvrige Europa, sier administrerende direktør Lars Lillegraven i Fara.Ambisjoner

- Fara`s ambisjon er å være den ledende aktøren i Norden og en ledende aktør internasjonalt innen elektronisk billettering og tilgrensende intelligente løsninger for kollektiv transport i Norden. En styrket posisjon på hjemmemarkedet Norden vil gi enda større slagkraft i satsningen i resten av Europa, heter det i en børsmelding fra Fara.For å finansiere kjøpene ber styret om fullmakt til å gjennomføre en emisjon på 37,55 aksjer. Basert på torsdagens sluttkurs tilsvarer det rundt 93,5 millioner kroner.Buscom

Buscom har kunder i Finland, Danmark, Norge, Sverige, Russland, Tyskland, Ungarn og Sveits, og er aktive i Hellas og Frankrike.Buscom har en historie for sterk innovasjon og tester nå ut bruk av mobil telefon som betalings medium på buss. Selskapet hadde i 2006 en omsetning i overkant av 32 millioner kroner, og har 20 ansatte. Selskapet er lokalisert i høyteknologibyen Oulu, hvor for øvrig Nokia`s R&D virksomhet er basert.Intensjonsavtalen gjelder overtagelse av innmaten i Buscom og prisen er en kombinasjon av oppgjør i kontanter og aksjer i FARA. I tillegg kan prisen justeres avhengig av Buscom`s resultat i 2007.TNC Connect

TNC Connect eies i dag av TeleVenture Private Equity V AS, som ledes av Rune Rinnan.- Rinnan har mye kunnskap om markedene vi henvender oss til som eier av TNC Connect og som mangeårig styremedlem i Q-Free ASA.Rinnan har stilt seg til disposisjon for å sitte i styret til Fara.Prisen er regulert til 17,3 millioner kroner. I tillegg kommer en eventuell earn-out på maksimalt 3,4 millioner kroner knyttet til TNC Connect`c omsetning i 2007.

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus

Kommentarer til denne saken