(SIDE2): - Det som var mest overraskende da jeg startet arbeidet om mannens rolle fra 1850 til 1920 var at det fantes nesten ingen informasjon, sier forsker Jørgen Lorentzen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo.

Om mors rolle var det derimot en hel haug med publikasjoner og for å finne noe om far måtte forskeren grave seg ned i disse artiklene.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Vi er på kjønnsforskningsmessen på Det Norske Teatret i Oslo onsdag og det har samlet seg 30 tilhørere. Kvinner for det meste.

Overraskende tilstedeværelse
- Jeg ble mest overrasket over hvor mye far var til stede før i tiden, sier forsker Jørgen Lorentzen. Ikke bare var han hovedforsørger, men han var delaktig i alle gjøremålene i familien og var også med på fødselen og bar barnet til dåp.

- På 1800-tallet trodde mange at kvinnen måtte sitte over skrevs over knærne til far når hun skulle føde for eksempel. Dette for å få velskapte barn. Etter hvert sluttet kvinnene med dette, men i tiden før 1900-tallet var far mye oftere med på fødsler enn i tiden etter.

I flere publikasjoner skrives det også om fars kjærlighet til barna, hvor mye han savner dem når han er borte og hvordan han helt åpent viser sine følelser til barna sine.

Familien viktigst
Lorentzen har gått igjennom alle bøker og artikler som er skrevet om farsrollen i denne tiden og det viste seg at fars viktigste rolle var i familien, helt fram til 1920.

- Han var som en patriark som hadde makt i familien og var et slags overhode. Han var med i alle beslutninger som gjaldt familien og tok i et tak der det trengtes. Fars rolle var viktig helt fram til 1920 hvor han mistet sin rolle. Ikke fordi han ønsket det, men fordi samfunnet forandret seg og rollene defineres. Mor er nå hjemme og far sørger for inntjeningen til familien.

Det var da mannen mistet mye av farsrollen i familien.

- Fra 1920 til 1970 ble menn fratatt sin rolle og sitt følelsesliv i familien, sier Lorentzen. Han mener det er flere likhetstrekk mellom mannen fra 1800-tallet og i dag, enn mannen fra 1900-tallet fram til 1970 og i dag.

. I en typisk bondehusholdning på 1800-tallet var det mor som styrte inne og far som styrte ute. Så noen bleieskiftarbeider var ikke mannen anno 1850.

- Farsrollen vil styrkes
- Jeg tror mannens rolle i familien kommer til å styrkes ytterligere fremover, men jeg tror menn kan være enda flinkere til å uttrykke følelser. Der har han noe å lære av mannen på 1800-tallet, mener Lorentzen.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!

LES MER HELSE HER