Gå til sidens hovedinnhold

Farstad ser press i Nordsjøen

Supplyrederiet Farstad fortsetter med sterk inntjening, men ser et press på ratene i Nordsjøen utover våren. Rederiet har en kontraktsdekning på 85 prosent i 2003

Om det fortsatt går meget bra i Farstad, så ser rederiet skjær i sjøen, spesielt i hjemmemarkedet Nordsjøen.Den negative utviklingen startet allerede i i slutten av fjerde kvartal med leveringer av nybygg og ratepress. I tillegg til nybygg, ble innbefraktede skip tilbudt i spotmarkedet.- Dette har også ført til at periodekontrakter er kansellert og at utgåtte kontrakter ikke er blitt fornyet, skriver Farstad.Rederiet forventer ingen økning i etterspørselen i 2003 sammenlignet med 2002, og med et stort antall skip til levering ventes det ytterligere ratepress.- Det er derfor helt nødvendig med netto avgang av tonnasje fra Nordsjøen for å gjenopprette markedsbalansen i dette markedet.Markedene utenfor Nordsjøen ser ut til å opprettholde aktiviteten for inneværende år. I tillegg til fortsatt behov for Nordsjøtonnasje er det et utskiftingsbehov av den eldre tonnasjen i markedene utenfor Nordsjøen.Farstad fikk et overskudd før skatt på 143,3 millioner i fjerde kvartal, mot 111,1 millioner i perioden året før. Farstad hadde i fjerde kvartal en kontantstrøm på sterke 144,8 millioner kroner.Det er foreslått et utbytte på 2,50 kroner for 2002.Det er fortsatt store evrdier i rederiet, og rabatten er store på de underligende verdiene. ved utgangen av året er verdijusterte egenkapitalen pr. aksje før skatt beregnet til 87,47 kroner. I gjennomsnitt har verdifallet på flåten gjennom året vært ca. 5 prosent.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her