Gå til sidens hovedinnhold

Farstad ser trøbbel på sikt

Etter nok et rekordsterkt kvartal, så tegner Farstad Shipping et mer edruelig bilde av utsiktene.

Fartsad Shipping kan notere et nytt knallsterkt kvartal preget av økt flåte og meget gode markedsforhold. Supplyrederiet - kontrollert av Farstad-familien - mener imidlertid at det kan komme utfordringer på litt lengre sikt.

NA24 - din næringslivsavis

Det er den stadig økende ordreboken på nye supply- og ankerhåndteringsskip som ligger i advarslene fra styret i Farstad.

Ordreboken utfordrer
Første kvartal fortsatte som i 2006 med høy aktivitet i alle markeder med tilhørende god markedsbalanse. Dette til tross for en nettoøkning i antallet store og mellomstore supplyskip på 15 prosent det siste året.

- Det forventes fortsatt økende etterspørsel etter tonnasje som skal støtte oljeaktiviteten offshore. Høy oljepris, oljeselskapenes økte fokusering på leteaktivitet, økt aktivitet subsea og en betydelig kontrahering av nye rigger er positivt for etterspørselen i vår næring, slår Fartsad fast i kvartalsrapporten.

De ser imidlertid fremtidige negative korreksjoner i markedet på grunn av den enorme ordreboken, som nærmest har økt daglig det siste året.

Farstad venter først en korreksjon i markedet for forsyningsskip (PSV'er).

- Ratenivået for ankerhåndteringsflåten forventes å bli godt også i tiden fremover, men den betydelige kontraheringsaktiviteten det siste halvåret gir grunn til økt bekymring på lengre sikt også når det gjelder AHTS, skriver Farstad.

Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er omkring 90 prosent for første halvår 2007 og rundt 60 % for andre halvår 2007. For neste år er kun 35 prosent av flåte dekket før eventuelle erklæringer av opsjoner fra befrakterne.

Knalltall
Med en større salgsgevinst i kofferten og økt flåte ble første kvartal meget godt for Farstad. Driftsinntektene økte fra 417 millioner i første kvartal i fjor til 545 millioner i årets periode. I tillegg kommer en salgsgevinst på 140 millioner kroner.

Dette ga et driftsresultat før avskrivninger på 408,7 millioner kroner, mot 193,5 millioner året før.

Driftsresultatet økte fra 124,9 millioner til 330,5 millioner kroner. Mens resultatet før skatt lød på 114 millioner i fjor og 309 millioner i årets tre første måneder. Rederiet satt med en likviditetsbeholdning på 1,36 milliarder ved utgangen av kvartalet.

Reklame

Slik får du godt internett på hytta