Gå til sidens hovedinnhold

Fast vil vingeklippe Opticom-styret

Fast har begjært en midlertidig forføyning ovenfor styret i Opticom og har vunnet delvis igjennom. Etter rettsmøte senere denne uken kan det nye styret i Opticom stå tilbake uten makt. Opticom-aksjen raste på Oslo Børs i da

(Oppdatert med styret i Opticoms kommentarer)Byfogd Lars Borge-Andersen ved Oslo Byfogdembede avsa i dag en midlertidig forføyning som hindret styret i Opticom å selge eller kjøpe aksjer i Fast. Årsaken var at Fast mener generalforsamlingens vedtak sist onsdag ikke er gyldig da de ikke fikk stemme for alle sine aksjer.Men byfogden vil denne uken innkalle til et rettsmøte der flere andre tema skal taes opp. Ifølge en kjennelse iMarkedet.no har fått tilgang til fra Oslo Byfogd kommer det frem at Fast har krevd at det stilles en midlertidig forføyning mot det nye styret i Opticom.Styret skal, inntil det var avholdt ny ekstraordinær generalforsamling 20. desember, forbys å treffe andre beslutninger enn det som var strengt nødvendig for å ivareta selskapets interesser, og at de således skulle forbys å beslutte utsettelse eller innstilling av den ekstraordinære generalforsamling 20. desember, innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Fast og foreta endringer i den daglige ledelsen i Fast.Dermed vil Fast nå enkelt og greit vingeklippe styret i Opticom før generalforsamlingen den 20. desember.- I begjæringen ble retten bedt om å treffe avgjørelse uten forutgående innkalling til muntlige forhandlinger, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 15-7, annet ledd, fremgår det av kjennelsen iMarkedet.no har fått tilgang til.Som iMarkedet.no skrev tidligere i dag har styret i Opticom ikke mulighet nå til å selge eller kjøpe aksjer i Fast.For å ta stilling til de overstående begjæringene vil nå retten kalle inn partene til en muntlig høring, der styret i Opticom kan komme med sin sak.- Ved prosesskrift av i dag har Fast opplyst at det nye styret i Opticom forbereder salg av selskapets aksjepost i Fast, og påstanden er utvidet med et punkt som retter seg eksplisitt mot et slikt salg, står det i begjæringen.Årsaken til dette er at Fast mener at de ikke fikk stemme for alle sine aksjer på generalforsamlingen den 7. desember, altså forrige uke. Dette førte til at Keith og Fussell tapte generalforsamlingen, og et nytt styre i selskapet ble innsatt.Men nå stilles det altså alvorlige spørsmål ved dette styrets gyldighet.Vinner Fast frem med sitt krav kan altså styret i Opticom i dag ikke foreta seg noe som helst av vesentlige handlinger før neste generalforsamling.I en børsmelding fra Opticoms styre tilbakevises påstandene om feil i stemmegivningen. De mener dette er grunnløse påstander.Opticom-aksjen raste rett ned etter at handelen ble gjenopptatt i denne aksjen mandag. Aksjekursen til selskapet falt hele 14,8 prosent til 170 kroner.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken