Gå til sidens hovedinnhold

Fastrentelån blir ikke billigere

Rentene på statsobligasjoner hentet seg opp igjen torsdag etter Svein Gjedrems rentedumping onsdag. Dermed ligger det ikke an til at bankenes fastrentelån blir billigere - slik det ser ut nå

Da Norges Bank onsdag kuttet renten met et helt prosentpoeng, og dessuten indikerte videre kutt som er større enn markedet jevnt over hadde ventet, stupte rentene.Men lange renter, altså avkastningen på å kjøpe statsobligasjoner med fast rente over en lang periode, falt likevel ikke ned til bunnen som ble nådd for to uker siden.Norges Banks melding kom onsdag. Den dagen endte renten ("yielden") på norske statsobligasjoner med ti års løpetid på 4,48 prosent. Det var ned fra 4,73 prosent dagen før, men likevel godt over bunnen for to uker siden, som var på drøyt 4,2 prosent.I løpet av torsdag steg de lange rentene igjen, og endte i går på 4,63 prosent for den norske tiåringen.Disse rentene danner gulvet for bankens boliglån med fast rente og tilsvarende løpetid. På toppen av dette kommer så bankens påslag for administrasjon og risiko.Dette betyr at for boliglån med lang rentebinding kan man ikke forvente å se like gode tilbud som man har hatt tidligere i juni, før bankene de siste dagene oppjusterte sine fastrentetilbud, med mindre de lange rentene i pengemarkedet på nytt tipper nedover igjen.Selv om mange markedsaktører, etter Norges Banks rentebeskjed, har nedjustert sine prognoser på hva den flytende renten vil være til høsten, tror de altså at den vil ta seg opp igjen i løpet av den perioden et fastrentelån dekker.Dette speiler også utviklingen internasjonalt de siste dagene.Yielden på en tiårig amerikansk statsobligasjoner har steget fra en bunn under 3,1 prosent for noen uker siden til 3,53 prosent nå.

Reklame

Nå gjør du utrolige kupp på vinterutstyr og vinterklær