På samme måte som at ingen forventer at Svein Gjedrem på sitt siste rentemøte som sentralbanksjef skal øke den norske styringsrenten onsdag, er det ingen som forventer at Ben Bernanke skal røre den amerikanske styringsrenten.

I en undersøkelse Bloomberg har gjennomført blant 96 analytikere er det ingen som mener renten vil forandre seg. Forrige gang den amerikanske styringsrenten ble forandret, ble den satt ned fra 1,0 prosent til et intervall mellom 0,0- og 0,25 prosent. Dette skjedde 16. desember 2008.

Den amerikanske sentralbanken kommer til å fortsette «de kvantitative lettelsene» og kjøpe statsobligasjoner i henhold til det som først ble forespeilet. Det vil si kjøp av statsobligasjoner med lang løpetid. I utgangspunktet skal det brukes 600 milliarder dollar men i tillegg kommer penger som kommer inn fra utestående gjeld. Så til sammen blir kjøpene på 850- 900 milliarder dollar.

Les også: USA starter seddelpressen

Lev rente lenge
Markedskomiteen vil overvåke kjøpene nøye og vurdere nøyaktig hvor mye av USAs innkommende fordringer som blir spyttet rett inn i obligasjonshandelen. Den amerikanske sentralbanken fortsetter å kommunisere at de nåværende omstendighetene tyder på en ekstraordinært lav rente i en lengre periode fremover.

Selskapene i USA har sakte men sikkert begynt å bruke penger igjen og det er først og fremst datautstyr som blir prioritert. Dog skal det legges til at takten på pengebruken er langt under det som er forventet. Anleggsinvesteringer ligger fortsatt på et lavt nivå og antall nyansettelser er i liten grad forandret til det positive. Det bygges heller ikke nok nye boliger i USA.

Markedskomiteen vil komme til å fortsette overvåkningen av den økonomiske utviklingen. Den har også meldt fra at den kommer til å benytte seg av alle tilgjengelige politiske verktøy for å sikre en økonomisk innhenting og sikre den langsiktige inflasjonen.

Norske forhold
- Vi venter at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 2,0 prosent etter dagens rentemøte, og vi venter ikke at det vil komme nye signaler om pengepolitikken fremover, skriver Ida Wolden Bache, senior økonom i Handelsbanken Capital Markets, i sin morgenrapport i dag.

Og hun understreker det Nordeas sjef økonom Eric Bruce meddelte igår.

Den første renteøkningen er ventet sommeren 2011. Urolige økonomiske tilstander i Europa og etterdønninger etter finanskrisen holder styringsrenten lavt. Og det er ikke ventet noen drastiske økninger den første tiden, skriver Nordeas Erik Bruce i forkant av onsdagens rentemøte.

- Vi har ikke fått informasjon som er dramatisk forskjellig fra Norges Banks syn og dermed kan en renteøkning på møtet 15. desember nesten utelukkes, skriver Bruce.

Og han fortsetter:

- Vi og samtlige analytikere tror renten holdes uendret på 2 prosent. Det er også priset inn. Ifølge renteprognosen Norges Bank publiserte 27. oktober kan vi vente første renteøkning juni/august 2011, skriver han.

Det antydes av sjeføkonomen at Norges Bank vurderinger kan påvirke markedet inn mot neste rentemøte, men at ordlyden fra banken må ta markedet på skikkelig på sengen for at det skal få noen betydelige innvirkninger på renten.

Les flere saker på NA24