Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve holder renten uendret på 0-0,25 prosent. Det er i dag ett år siden sentralbanken kuttet styringsrenten til dette historisk lave nivået.

I dag hevet Norges Bank renten for andre gang i høst. Det er altså ingen tegn til at det på kort sikt vil skje i USA.

Federal Reserve opprettholder sitt syn om at renten vil bli holdt ekstraordinært lavt i en lengre periode. Dette er en kjerneformulering, som markedet ser etter. Når den fjernes, vil det trolig være et signal om at en renteoppgang nærmer seg.

Utsiktene til fortsatt lav rente var som ventet i markedet.

Markedsreaksjonene på meldingen er foreløpig små. Et kvarter etter at meldingen kom, er børsen omtrent uendret. Dollaren er også lite endret.

Ser en viss bedring
I meldingen skriver banken at den økonomiske aktiviteten har fortsatt å bedre seg.

Den peker også på at svekkelsen i arbeidsmarkedet har avtatt siden det siste møtet, i november. Denne henvisningen til utviklingen i arbeidsmarkedet er ny i forhold til de tidligere meldingene, ellers er budskapet stort sett det samme.

Boligmarkedet har vist enkelte tegn til bedring de siste månendene, påpekes det. Husholdningenes forbruk ser ut til å være i moderat forbedring, men hemmes fortsatt av et svakt boligmarked, moderat inntektsvekst, lavere boligkapital og dårlig tilgang på kreditt.

Næringslivet kutter fortsatt i investeringer, dog i mindre grad, og nøler fortsatt med nyansettelser. Situasjonen i finansmarkedene er bedret.

Banken mener det er så mye ledig kapasitet i økonomien at prisveksten vil være lav en god stund.

Vil trappe ned
Sentralbanken gjentar sin tidligere timeplan når det gjelder nedtrapping i løpet av våren av ekstraordinære tiltak for å tilføre rentemarkedet likvid.

Her er sentralbankens pressemelding.