Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve holdt som ventet styringsrenten uendret på 0-0,25 prosent.

Samtidig uttrykte banken bekymring over den lave prisveksten. I rentemeldingen heter det at ulike inflasjonsmål nå er på nivåer noe under der sentralbanken mener prisveksten over tid bør være for å skape maksimal sysselsetting og prisstabilitet.

Står klar
Sentralbanken venter at prisveksten vil ligge lavere enn ønsket i en tid fremover, og i meldingen gjøres det klart at banken står klar til å gripe inn for å unngå at prisveksten faller for mye.

Her kan du lese Federal Reserves melding.

Det spesifiseres ikke hva banken vurderer å gjøre, men siden styringsrenten allerede er praktisk talt null, er et naturlig alternativ å kjøpe ulike rentepapirer i markedet. Dette hever prisen på disse papirene, noe som innebærer at den effektive renten, eller «yielden», blir lavere.

Bekymringen over mulig deflasjon uttrykkes dermed tydeligere nå enn ved det siste rentemøtet, og finansmarkedene har merket seg dette.

Svekket dollar
Når sentralbanken er tydelig bekymret over faren for deflasjon, kan man anta at styringsrenten vil bli holdt på dagens ekstremt lave nivå i lang tid. Dette gjør det mindre lønnsomt å eie dollar, og dollarkursen svekket seg etter at rentemeldingen kom.

En euro koster nå 1,325 dollar, mot 1,314 da meldingen kom. En dollar koster 5,97 kroner, mot 6,04 da rentenyheten kom.

Samtidig har det amerikanske aksjemarkedet steget. De viktige aksjeindeksene er nå opp rundt en halv prosent, etter å ha vært marginalt negative før rentemeldingen.

Det skjer selv om sentralbanken i sin melding forteller om en amerikansk økonomi som ikke får opp farten. Dette er imidlertid kjent, og når det gjelder disse forholdene bruker banken stort sett de samme uttrykkene og beskrivelsene som i sin forrige rentemelding i august.

Les flere saker på NA24