Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve holder styringsrenten på 0 til 0,25 prosent, ifølge en melding onsdag kveld norsk tid.

Banken opprettholder også formuleringen om at den forventer at det ekstraordinært lave rentenivået vil vedvare en lengre periode. På forhånd var det en viss usikkerhet om hvorvidt banken ville modifisere denne formuleringen for å forberede markedet på en kommende renteoppgang. Det skjedde altså ikke.

Her er sentralbankens pressemelding.

Banken skriver at den økonomiske aktiviteten har fortsatt å øke siden forrige rentemøte i september. Situasjonen i finansmarkedene beskrives som lite endret. Aktiviteten i boligsektoren har tatt seg opp, og det samme har husholdningenes forbruk, selv om dette begrenses av lav lønnsvekst, dårlig boligmarked og vanskeligere tilgang på lån.

Ekstreme tiltak
Den amerikanske styringsrenten har vært holdt nær null siden desember i fjor. Dette er ekstremt lavt nivå og et svar på den kraftige økonomiske nedturen USA og verdensøkonomien har opplevd.

Sentralbanken og finansdepartementet har også gjort en rekke andre tiltak for å stimulere økonomien i år og i fjor.

Dette har bidratt til at finansmarkedene fungerer bedre, men mange er usikre på hvordan man skal klare å avvikle de ekstraordinære tiltakene uten at problemene oppstår igjen.

Den amerikanske økonomien viste god BNP-vekst i tredje kvartal, men mange mistenker at dette i stor grad kommer av statlig doping. Arbeidsløsheten har fortsatt å øke mot 10 prosent. Fredag kommer det månedlige sysselsettingstall som kan gi en viktig pekepinn om utviklingen.

Internasjonalt har de første sentralbankene i høst begynt å jekke opp styringsrentene, først Israel, deretter Australia og til sist Norges Bank, som hevet styringsrenten fra 1,25 til 1,5 prosent for en uke siden. Det er imidlertid ingen tegn til at de tyngste sentralbankene i verden vil heve renten i nær fremtid.

Vinglete markeder
Etter at rentemeldingen kom, steg børsen, mens dollaren svekket seg. Men utviklingen snudde, og aksjeindeksene, som var klart i pluss før meldingen kom, falt mot slutten av dagen mot nullstreken.

Dollaren beveget seg også tilbake mot det punktet hvor den var før meldingen kom, med en pris på 1,487 dollar pr. euro.