Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten uendret på 0-0,25 prosent, slik alle hadde forventet på forhånd.

For første gang siden januar i fjor var ikke den vedtatte teksten enstemmig i komiteen som fastsetter målet for styringsrenten

Thomas Hoenig, som leder sentralbankens kontor i Kansas City Fed, mente økonomien er bedret i en slik grad at banken burde ha fjernet en formulering om at renten vil bli holdt eksepsjonelt lav i en lengre periode.

Banken fastholder sine planer om å avslutte ulike programmer for å støtte opp kredittmarkedet i løpet av de neste par månedene.

Ellers viser meldingen fortsatt et bilde av en økonomi i forsiktig bedring, men fortsatt med så mye slakk at det ikke er fare for at inflasjonen tar av.