- At foreldrene ikke ser overvekten til barna sine er interessant. De opplever ikke fedmen som et problem, sier Pètur Benedikt Jùliùsson ved Universitetet i Bergen til VG.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Hans doktorgradsavhandling viser at 13,8 prosent av barn mellom to og 19 år er overvektige, mens 2,3 prosent har utviklet fedme.

Ser ikke barnas vekt
Jùliùssons avhandling viser også at foreldrene til de overvektige barna selv ikke ser på dem som tykke. 70 prosent av overvektige barn mellom to og 19 år, og hele 90 prosent av overvektige førskolebarn ble av foreldrene oppfattet som normalvektige.

- Det er viktig at foreldrene blir gjort oppmerksomme på sine barns fedme, før det blir et varig problem. Overvekt hos barn er et helseproblem, og en risikofaktor for å utvikle dårligere helse senere i livet, sier Jùliùsson til VG.

Han mener derfor barn bør veies og måles i primærhelsetjenesten, og at de unges fedme må diskuteres med foreldrene.

Stadig tykkere
Tall fra Folkehelseinstituttets undersøkelse «Barns vekst i Norge 2008» som kom i fjor viser at norske 8-9-åringer stadig blir tykkere.

- Undersøkelsen bekrefter at vi i Norge har en fedmefremmende samfunnsstruktur der inaktivitet og kosthold bidrar til at de som har disposisjon for fedme får fedme, uttalte fagansvarlig for barn og unge Martin Handeland, ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst i Tønsberg til Side2 i fjor.

BAKGRUNN: Norske barn blir stadig fetere