(SIDE2): Det viser en amerikansk undersøkelse, skriver forskning.no.

De undersøkte en gruppe barn og ungdommer og fant en større forekomst av antistoffer mot et bestemt forkjølelsesvirus – adenovirus 36 (AD36) - hos barn med fedme.

Denne infeksjonen er svært vanlig blant barn og kan føre til luftveisplager, diare eller forskjølelse, skriver nettstedet.

For tidlig
Det viste seg at antistoffer mot AD36 forekom oftere hos de overvektige barna (15 av 67) sammenlignet med ikke-overvektige barn (4 av 67). Totalt 78 prosent av barna som hadde antistoffer mot AD36 var overvektige.

- Disse dataene underbygger teorien om at en infeksjon kan forårsake eller bidra til fedme, sier Jeffrey B. Schwimmer, lege og professor i klinisk pediatri ved UC San Diego.

Forsker Lars Christian Stene ved Folkehelseinstituttet mener mer forskning er nødvendig.

- I teorien er det absolutt tenkelig at et virus kan ha biologiske effekter som øker risikoen for fedme, og det finnes enkelte studier som støtter dette, men min foreløpige oppsummering av forskningen hittil antyder at det er for tidlig å si om dette har betydning, sier han til forskning.no.

Undersøkelsen ble gjort med 124 barn og tenåringer i alderen 8-18 år . 67 av barna led av fedme.

LES MER HELSE HER