Gå til sidens hovedinnhold

Feil inflasjonsberegning - for lav rente

To av Statistisk sentralbyrå prognosemakere mener at den norske inflasjonsmålingen er feil, og fører til at rentene er kunstig lave

Norges lave renten er satt for lavt ifølge SSB noe som blant annet har ført til kraftg økning i boligprisene. NEttopp økningen i boligprisene blir ikke fanget opp i den norske inflasjonsmåling.Dette mener ifølge Aftenposten, forskerne Erling Røed Larsen og Dag Einar Sommervoll i Statistisk sentralbyrå (SSB, som sammen med Timothy Beatty fra Canada har de studert norsk prisvekst.Kjernen i deres forskningsarbeid er at den sterke veksten i boligprisene ikke fanges opp når SSB måler prisveksten. SSB bruker veksten i husleier som mål på veksten i folks bokostnader. Problemet er at husleiene i leide boliger de siste årene har steget mye mindre enn boligprisene, skriver Aftenposten.Blant annet viser forskernes beregninger at den faktiske prisveksten fra juni 2003 til juni 2004 var 3,3 prosent. Den offisielle målingen fra SSB viser bare 1,3 prosent.- Vi vil se nærmere på dette arbeidet. Men vi har ikke gjort noen vurderinger, fordi vi ikke har studert arbeidet ordentlig, sier informasjonsdirektør Poul Henrik Poulsson i Norges Bank til Aftenposten.Forskerne har utarbeidet en alternativ metode som tar boligprisene inn i konsumprisindeksen. Dermed kommer de frem til foruroligende resultater. Prisveksten det siste året, frem til juni i fjor, var 2 prosentpoeng høyere enn SSBs offisielle tall viser.Adm. direktør Øystein Olsen i SSB sier imidlertid til avisen at SSB ikke har noen planer om å legg om den offisielle konsumprisindeksen som følge av forskernes arbeider.

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra

Kommentarer til denne saken