Gå til sidens hovedinnhold

Fem nykommere til Børsen - og flere søker

Styret ved Oslo Børs vedtok på onsdagens møte å ta opp fem nye aksjer til notering på børsen, og i dag har det sust søknader fra ytterligere seks selskaper

Nytt: Lagt til søkander kommet inn i dagI børsstyremøtet onsdag valgte Oslo Børs å ta opp til notering fem selskaper som føyer seg til en strøm av nye selskaper til børsen hittil i år.Det ser ikke ut til å stoppe med dette heller, for i dag har ikke mindre enn seks andre selskaper sendt inn søknader om notering på Oslo Børs.Selskapene som i går ble vedtatt tatt opp til notering var Bergesen Worldwide GAS, Bluewater Insurance, Powel, Biotec Pharmacon og Cermaq.I løept av morgenen har det kommet inn børssøknader fra GEO ASA, Grenland Group ASA, Rygge-Vaaler Sparebank, Norgani Hotels ASA, B+H Ocean Carriers Ltd og Fairmount Heavy Transport NV. Disse vil bli behandlet på neste Børsstyremøte.Her er Oslo Børs' gjennomgang av de fem selskapene som i går ble godkjent av Børsstyret:*Bergesen Worldwide GAS noteres på Oslo Børs:

- Børsstyret vedtok å ta aksjene i Bergesen Worldwide Gas ASA opp til notering på hovedlisten ved Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag, gjennom den planlage emisjonen, oppfyller kravet til antall børsposteiere slik det fremgår av børssirkulære nr. 5/2001. Det forutsettes videre at selskapet har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten og at selskapet offentliggjør prospekt godkjent av børsen i henhold til børsforskriften.Børsdirektøren har fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 31. oktober 2005.Om Bergesen Worldwide Gas:- Bergesen Worldwide Gas ASA er et verdensledende gassrederi. Selskapet er den største eier og operatør av LPG skip (liquefied petroleum gas – flytende petroleumsgass) og er på verdensbasis også en av de største uavhengige eiere og operatører av LNG skip (liquefied natural gas – flytende naturgass). Bergesen Worldwide Gas eier, deleier og/eller opererer en flåte på 69 skip hvorav 63 er LPG skip (som hovedsakelig frakter LPG og ammoniakk) og seks LNG skip. I tillegg har rederiet 4 LPG skip og 3 LNG skip i ordre. LPG skipene opereres i spotmarkedet eller på korte- til mellomlange tidscerteparter og COAer (Contract of Affreightments – fraktkontrakter). De store LNG skipene opererer under lange kontrakter. Gruppen sysselsetter nærmere 1.350 seilende og 150 ansatte på land.* Bluewater Insurance noteres på Oslo Børs

- Børsstyret vedtok å ta aksjene i Bluewater Insurance ASA opp til notering på SMB-listen ved Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag, gjennom den planlage emisjonen, oppfyller kravet til antall børsposteiere slik det fremgår av børssirkulære nr. 5/2001. Det forutsettes videre at selskapet offentliggjør prospekt godkjent av børsen i henhold til børsforskriften.Børsdirektøren har fullmakt å fastsette første noteringsdag, senest 31. oktober 2005.Om Bluewater Insurance:Bluewater Insurance ASA er et internasjonalt sjøforsikringsselskap. Virksomheten er primært knyttet til ansvars-, kasko- og tidstapsforsikring av skip og flyttbare offshoreenheter. Selskapet tilbyr i tillegg spesielle marine og non-marine forsikringsløsninger til utvalgte klienter. Bluewater Insurance gjør i dag forretning med kunder i mer enn 35 land, og er godkjent av alle store forsikringsmeglere i verden. Selskapet har i dag 18 ansatte og holder til i Oslo.* Powel noteres på Oslo Børs

Børsstyret vedtok å ta aksjene i Powel ASA opp til notering ved Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag offentliggjør prospekt godkjent av børsen i henhold til børsforskriften.Børsdirektøren har fullmakt til å avgjøre om selskapet skal noteres på SMB- eller hovedlisten, samt til å fastsette første noteringsdag, senest 31. oktober 2005.Om Powell:Powel ASA er et programvareselskap som utvikler og selger forretningskritiske beslutningsstøttesystemer til kraftindustrien. Powel leverer også kontroll- og overvåkningssystemer til kraftsektoren og kommunal infrastruktur (vann og avløp) for sikker og pålitelig kraft- og vannforsyning.Powels hovedkvarter ligger i Trondheim, med kontorer i USA, Canada og Sverige.Biotec Pharmacon noteres på Oslo Børs

Børsstyret vedtok å ta aksjene i Biotec Pharmacon ASA opp til notering på SMB-listen ved Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag, gjennom den planlagte emisjonen, oppfyller kravet til antall børsposteiere slik det fremgår av børssirkulære nr. 5/2001. Det forutsettes videre at selskapet har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten, offentliggjør prospekt godkjent av børsen i henhold til børsforskriften og at selskapet gjennom den planlagte emisjonen tilføres minimum MNOK 50 i ny egenkapital for å oppfylle børsens 18 måneders krav til tilgjengelig likvide midler.Børsdirektøren har fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 10. november 2005.Om Biotec Pharmacon:Biotec Pharmacon ASA er et biofarmasøytisk selskap som utvikler og produserer nye produkter til behandling og forebygging av sykdommer som har sammenheng med svikt eller feil i immunsystemet. Med basis i egen forskning og utvikling, produserer selskapet det immunstimulerende stoffet SBG, som styrker kroppens egen evne til å ødelegge kreftceller, reparere sår og bekjempe infeksjoner. Selskapet har startet flere kliniske forsøk i mennesker med prioritet på immunterapi av kreft og behandling av diabetiske sår. Selskapet produserer og selger også ikke-farmasøytiske produkter, herunder marine biokjemikalier, helsekost-, kosmetikk- og dyrehelse-produkter, som alle bidrar til finansieringen av selskapets farmasøytiske utviklingsprogram.*Cermaq noteres på Oslo Børs

Børsstyret vedtok å ta aksjene i Cermaq ASA opp til notering ved Oslo Børs.Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag, gjennom den planlage emisjonen, oppfyller kravet til antall børsposteiere slik det fremgår av børssirkulære nr. 5/2001. Det forutsettes videre at selskapet har minst 25 prosent av aksjene som søkes notert spredt blant allmennheten og at selskapet offentliggjør prospekt godkjent av børsen i henhold til børsforskriften.Børsdirektøren har fullmakt til å avgjøre om selskapet skal noteres på SMB- eller hovedlisten, samt til å fastsette første noteringsdag, senest 31. oktober 2005.Om Cermaq:Cermaq-gruppen er et internasjonalt konsern med virksomhet innenfor fiskeoppdrett, produksjon av fiskefôr og forskning innen havbruk. Cermaq opererer i dag i Norge, Skottland, Canada og Chile som er de fire viktigste regionene for oppdrett av laks og ørret. Konsernet er gjennom EWOS-gruppen en verdensleder på produksjon av fiskefôr. Oppdrettsaktiviteten i Cermaq er organisert i Mainstream-gruppen som er blant verdens største i oppdrett av laks og ørret. Konsernet hadde i 2004 en omsetning på ca. fem milliarder kroner og ca. 3000 ansatte.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken