Gå til sidens hovedinnhold

Fembarnsmor dømt for barnemishandling

Heiset datteren (6) etter halsen og dunket henne i veggen.

(iBergen.no) Den 27-årige kvinnen ba om å få slippe fengsel etter å ha blitt dømt i Bergen tingrett, men fikk ikke medhold i Gulating lagmannsrett.

Rasende av hvit løgn
Det var i mars 2007, mens hun gikk høygravid i åttende måned med sitt fjerde barn, at kvinnen gikk til fysisk angrep på datteren. 27-åringen var på vei i dusjen og rommet skulle være strøkent til hun var ferdig. Men etter dusjen var 6-åringen bare kommet halvveis i ryddingen.

Hun serverte da moren en hvit løgn om at stuen var ryddig. Det gikk ikke lang tid før 27-åringen avslørte løgnen. Hun reagerte da med voldsomt sinne.

Løftet etter halsen
Den seks år gamle datteren ble løftet opp etter halsen og kastet i veggen. Flere slag med flat hånd traff henne i ansiktet før moren kløp henne i ørene. Den lille jenta fikk problemer med å puste og hadde blåmerker på kroppen flere dager senere.

I tingretten hevdet moren at voldshistorien var oppdiktet, men ble ikke trodd. Det fikk konsekvenser for straffutmålingen som ble satt til 24 dager ubetinget fengsel.

«Krenkelsen blir forsterket ved at tiltalte bortforklarer, benekter hendelsen i etterkant som i dette tilfellet. Det blir en ekstra belastning for barnet at det opplever å ikke bli trodd.» skrev tingretten i dommen fra februar i år.

Tilsto mishandling
Da ankesaken ble behandlet 2. juni endret 27-åringen taktikk og innrømmet slagene. Men ifølge henne var hun i en stresset situasjon, høygravid som hun var på gjerningstidspunktet.

Men lagmannsretten var ikke nådig overfor kvinnen, som nå har omsorgsansvar for fem barn i alderen 1 til 9 år.

«Lagmannsretten kan (...) ikke se at den omstendighet at domfelte var høygravid da forholdet fant, eller at de helseproblemer hun nå har, kan tillegges slik vekt at de rokker ved de sterke allmennpreventive hensyn som tilsier en ubetinget straff i denne saken. Lagmannsretten har vurdert de problemer som kan oppstå med hensyn til omsorgen for barna ved en soning, men har ikke funnet å kunne tillegge dette avgjørende vekt til fordel for en annen reaksjon enn ubetinget fengsel.» heter det i dommen.

Tingrettens avgjørelse blir dermed stående, inntil kvinnen eventuelt beslutter seg for å anke til neste rettsinstans.

Les flere nyheter på iBergen.no

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken