Gå til sidens hovedinnhold

Ferdig avgrensningsbrønner i Pan/Pandora

Oljeselskapet StatoilHydro vil vurdere om funnet skal utbygges mot Visund-feltet.

StatoilHydro har kommet med en oppdatering rundt situasjonen på funnet Pan/Pandora.

NA24 - din næringslivsavis

Riggen Borgland Dolphin har boret brønnene 34/8-14 C og 34/8-14 D i forbindelse med gass- og oljefunnet Pan/Pandora. Funnet ble påvist i oktober 2008 og målet med brønnene var å påvise olje/vann-kontakten i den nordlige delen av funnet og avgrense funnet i østlig retning.

Boringen av 34/8-14 D-brønnen påviste gass- og oljekolonner som indikerer sammenfallende hydrokarbonkontakter i som ble gjort i den opprinnelige funnbrønnen. StatoilHydro opplyser at brønnene er ikke formasjonstestet, men at de har blitt benyttet til datainnsamling og prøvetaking.

– Området sør for Visund har et betydelig gjenværende ressurspotensial. Påviste ressurser i Pan/Pandora-funnet er estimert til mellom 22 og 47 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, sier Alfred Båtevik, StatoilHydros team-leder for leting i Tampen-området.

Det vurderes om funnet vil bygges mot Visund-feltet.

Nå skal Borgland Dolphin bore undersøkelsesbrønnen 34/7-34 i utvinningslisensen PL 089 i Nordsjøen .

StatoilHydro er operatør med en eierandel på 59,060 prosent i utvinningstillatelsene 120 og 120B, Petoro har 16,94 prosent, mens ConocoPhillips og Total har henholdsvis 13 og 11 prosent.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken