Gå til sidens hovedinnhold

Ferjefri E39 slaktes i ny rapport

- Vi bør ikke gi folk illusjoner om at de noen gang bør bygges.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har laget en rapport for å se på de samfunnsøkonomiske sidene av å bygge gigantprosjektet ferjefri E39 som rundt regnet er antatt å koste 100 milliarder kroner.

Prosjektet er lagt inn i Nasjonal Transportplan som et prosjekt som bør bygges i løpet av de neste 20 årene, og ble i valgkampen brukt aktivt.

Statens vegvesen har en gruppe som ser på samfunnsøkonomien av prosjektet i en større sammenheng, men nå har altså TØI kommet dem i forkjøpet med en rapport som er knusende lesing.

En rapport helt uten håp

«Fire av sju ferjeavløsningsprosjekter på E39 mellom Stavanger og Trondheim er sterkt samfunnsøkonomisk ulønnsomme uansett regnemåte og bør legges bort dersom samfunnsøkonomisk nytte skal legges til grunn», er den brutalt ærlige konklusjonen i rapporten.

De fire «sterkt ulønnsomme» prosjektene er kryssing av Sognefjorden (Lavik-Oppedal), Storfjorden (Solevåg-Festøy), Romsdalsfjorden (Vestnes-Molde) og Haslafjorden (Kanestraum-Halsa).

Bompenger vil knuse nytten

Det viktige her er likevel beskrivelsen «uansett regnemåte». Ifølge forskerne er Rogfast den eneste delen av prosjektet som er lønnsomt, men blir det bompenger er det større usikkerhet.

Ifølge TØI bompenger på Rogfast «på realistisk nivå ikke kunne finansiere så mye som forutsatt i NTP». NTP legger opp til nær 100 prosent bompengefinansiering av prosjektet, og det er dermed usikkert hvordan resten skal kunne finansieres.

Da gjenstår to prosjekter som anses som marginalt ulønnsomme, nemlig Hordfast og Nordfjord. På førstnevnte mener forskerne at trafikkgrunnlaget gir bompenger en mulighet til å finansiere mellom fem og ti prosent uten at det «i vesentlig grad» går ut over den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

Slakter tidligere arbeid

Som en del av rapporten plukker TØI også fra hverandre de såkalte Konseptvalgutredningene og analysene som så langt er gjort av prosjektet, og spesielt allerede vedtatte Rogfast får hard gjennomgang. Analysene inneholder ifølge TØI mange feil og mangler. De påpeker blant annet at en har lagt til grunn tre kilometer stigning på 7 prosent. Dette er på linje med den utskjelte Oslofjordtunnelen som har vært utsatt for en lang rekke uhell i direkte sammenheng med stigningen over tid.

«Ifølge etatsprosjektet er det slett ikke greit å bygge 3 kilometer med så høy stigning som 7 prosent. Også på andre måter er prosjektet umodent: Det foreligger blant annet en risikoanalyse som anbefaler tiltak som sannsynligvis ikke er med i investerings- og driftsrammene. For eksempel anbefales det å ha en ekstra ferge stand by i tilfelle uhell eller omfattende vedlikehold.»

- Bør ikke bruke mer ressurser på å planlegge

Også krysningene nord for Bergen omtales i lite flatterende vendinger, og Sognefjorden spesielt fremstår svært urealistisk.

«Det vil være svært utfordrende å bygge en slik forbindelse, det vil bli svært dyrt, og trafikkgrunnlaget er lite. Når man snakker om ferjefri E39, vil derfor selv mange hardbarkede entusiaster gjøre et unntak for Sognefjorden.».

Nordfjord-krysningen anses som en mulighet om en legger urealistiske trafikkprognoser til grunn.

«De fire andre fjordkrysningene – Sognefjorden, Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden – bør vi ikke bruke mer ressurser på å planlegge, og vi bør heller ikke gi folk illusjoner om at de noen gang bør bygges», er den knusende konklusjonen.

- Kan bli enda verre

Det er forsker Harald Minken som står bak rapporten, og han sier til Nettavisen NA24 at resultatet om mulig kan bli enda verre enn hans rapport tyder på.

- Ifølge mine beregninger er Rogfast samfunnsøkonomisk lønnsomt, muligens med bompenger opp til 350 kroner for vanlig biler. Men det er tre kilder som bør gjøre folk betenkt til Rogfast: EUs tunneldirektiv blir gjeldende om noen år, og den sier maks stigning på fem prosent. Vegvesenets prosjekt Moderne Veitunneler sier også at en bør skjerpe kravene til blant annet stigning - og så har vi det faktum at Vegvesenet har vedtatt at Rogfast må bygges om fra 7 til 5 prosent. Dette har jeg ikke tatt med i rapporten, men det betyr at den blir lenger. En må lage nye planer for hvordan dette kan bygges, og det vil kunne bety mye, sier Minken.

Rapporten er veldig knusende lesing, og er laget på oppdrag fra Sjømannsforbundet.

- En kan jo nesten spekulere i om dette er et bestillingsprosjekt?

- Det er gjort KVU-er og KS1-rapporter på alle disse prosjektene. Jeg bruker eksisterende analyser, og regner på dette etter gjeldende regler, og da får vi dette resultatet. Mye av det jeg har kommet fram til her burde i grunn kommet fram til Vegvesenets egne analyser, om en la samfunnsnytte til grunn, sier Minken.

Reklame

Grillpakken som gir deg saftig mat

Kommentarer til denne saken