Gå til sidens hovedinnhold

Fikk medhold i børsklagenemden

Børsklagenemden har gitt Petroleum Geo-services medhold etter at selskapet innklaget en avgjørelse fra børsen angående selskapets forsinkede rapportering av fjerde kvartalstallene

Børsklagenemden behandlet klagen onsdag, og ga PGS medhold.Bakgrunnen for klagen var at Oslo Børs 24. februar i år avslo selskapets søknad om utsettelse av frister for vedtakelse og offentliggjøring av delårsrapport for fjerde kvartal, foreløpig årsregnskap og endelig årsregnskap for 2003. Børsen sa samtidig at PGS kunne få børsbot for sen publisering av tallene.PGS hadde bedt om utsettelsen på grunn av problemene med å få ferdig tallene i tide, siden selskapet måtte utforme en ny balanse etter refinansieringen av selskapet i fjor høst.Børsklagenemden kom i midlertid til følgende vedtak i går:- Petroleum Geo Service ASA gis utsettelse med fristen for vedtakelse og offentliggjøring av delårsrapport for fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap for 2003 fra 29. februar til 16. mars 2004, jf bf § 6-6, jf 6-2 annet ledd og § 6-3.- Videre gis selskapet utsettelse med fristen for vedtakelse og offentliggjøring av endelig årsregnskap for 2003 fra 31. mars til 2. juni 2004. jf bf § 6-6, jf § 6-2 første ledd og § 6-4 første ledd.`Børsklagenemndens leder er advokat Bjørg Ven.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken