Opposisjonen frykter for konkurransen på norsk sokkel, etter Statoil/Hydro-fusjonen. Onsdag fikk Odd Roger Enoksen gjennomgå i Stortinget.

NA24 - din næringslivsavis

Etter tre uker med navnediskusjon, tok opposisjonen opp frykten for konkurransen, leverandørene og demokratiet på norsk sokkel.

Bekymret for konkurransen
- Jeg frykter for tempoet i teknologiutviklingen og den forcen vi har hatt med to fagmiljø, noe jeg tror vil ha betydning for leverandørindustrien, sier Høyre-leder Erna Solberg til NA24.

Hun fikk følge av partifelle Børge Brende, Venstre-leder Lars Sponheim og KrFs Dagfinn Høybråten i sin bekymring for hva som skjer med norsk oljeindustri når Statoil og Hydros oljedivisjon blir ett stort selskap.

Frykter ensretting
Solberg viste til at det i Norge har vært en tradisjon med å ha flere store oljeselskaper (frem til 1999 var det Saga, Hydro og Statoil som dominerte oljeindustrien i Norge). Det førte til at norsk oljeindustri lå i front og sørget for utviklingen av en leverandørindustri som i dag er en av verdens fremste.

Nå frykter Høyre-lederen en ensretting på norsk sokkel og vil at staten skal jobbe aktivt for at de store internasjonale oljeselskapene skal komme bredere inn på sokkelen.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen viste i Stortingets spontane spørretime til at det allerede er gjort mye for å få inn nye selskaper på norsk sokkel, gjennom prekvalifiseringen i Oljedirektoratet. I fjor ble 40 nye oljeselskaper kvalifisert som operatør på sokkelen.

- De små er for små
Det er ikke bra nok for Solberg.

- De små selskapene er for små, sier Høyre-lederen og får støtte fra partifelle Børge Brende, som mener at de små selskapene aldri vil erstatte konkurransen mellom Hydro og Statoil.

Men det var ikke konkret mye olje- og energiministeren kunne si om hva regjeringen til syvende og sist skal gjøre for å sikre norsk oljekonkurranse.

- Det vil bli lagt frem i en proposisjon i mars, sa ministeren.

Demokratisk utfordring
Mens det er navnediskusjonen som har dominert mediene, er Høyre-leder Solberg og Venstre-leder Sponheim mer opptatt av de demokratiske utfordringene, blant annet hvilket departement eierskapet til det nye selskapet skal ligge.

- Dette selskapet får så mye makt, og en så stor andel av aktiviteten i Nordsjøen at det vil bli en utfordring for myndighetene, sier Lars Sponheim tl NA24.

Nå er det slik at det er Olje- og industridepartementet som er både eier av Statoil og regulator av oljeindustrien. Sponheim vil flytte eierskapet til Nærings- og handelsdepartementet.

- Vi flyttet Telenor i Bondevik I, det som er igjen er Statoil, sier Sponheim.

Hvor mye visste Enoksen?
- Medfører det riktighet at regjeringen fikk seg forealgt flere utkast til fusjonsavtalen, lurte Høyres Børge Brende på.

- Det var tilstrekkelig kontakt mellom regjeringen og selskapene. Men det er slik at vi trenger tid. Det ville være umulig for regjeringen å ta stilling til alle mulige spørsmål på forhånd, svarte Olje- og energiministeren.