Etter en over ett år lang rettskamp påla Høyesterett i juni internettleverandøren Altibox å utlevere identiteten til en internettabonnent hvis nettadresse var brukt til å drifte fildelingsnettverket Lysehubben. Det var her storfilmen «Max Manus» ble gjort ulovlig tilgjengelig. Det skriver Dagens Næringsliv (DN).

Høyesterett varslet selv Altiboxa-bonnenten om at hans identitet ble gitt ut til piratjegerne i Simonsen Advokatfirma. Abonnenten skal ikke ha hatt noen kjennskap til den ulovlige aktiviteten som ble beskrevet i forkynnelsen fra Høyesterett, og skal ifølge DN ha blitt meget overrasket.

Det viste seg at den mistenkte var et familiemedlem i 20-årene. Han innrømmet at det var han som driftet Lysehubben via familiens internettabonnement da «Max Manus» ble gjort ulovlig tilgjengelig i mars 2009. Piraten understreket at den som sto som internettabonnent ikke hadde noe med fildelingen å gjøre.

Vurderer både anmeldelse og søskmål
Nettverket Lysehubben har eksistert siden 2002, og har flere tusen medlemmer. Det er kun tilgjengelig for internettkunder hos Altibox. Identifiseringen av piraten bidro til at nettverket nå er stengt.

Simonsen og rettighetshaverne vil fortsette dialogen med mannen i 20-årene. De kan gå til politianmeldelse eller til sivilt søksmål med krav om erstatning for den ulovlige fildelingen, men dette er ennå ikke avgjort, skriver DN.

Fikk ikke fornyet konsesjon til å overvåke
Advokatfirmaet Simonsen har i flere år hatt konsesjon til å systematisk overvåke og loggføre norske fildeleres aktiviteter. Konsesjonen ble gitt under tvil av Datatilsynet i november 2006, og har senere blitt fornyet.

Simonsen har etter at konsesjonen en rekke ganger vært i søkelyset rundt sin jakt på pirater. Advokatene ønsket blant annet at norske nettleverandører skulle videresende et advarselsbrev til «avslørte» fildelere, samtidig som de ønsket at disse personene skulle underskrive en tilståelse på de gitte forholdene.

Max Manus-saken satt sinnene i kok hos mange som mener at det er politiet, ikke aktører med økonomisk interesse i en sak, som skal etterforske fildeling.

I juni 2009 avslo Datatilsynet fornyingssøknaden fra advokatfirmaet Simonsen.

Les mer om saken her: