Joel Tenenbaum er den andre amerikaneren som nå er dømt til sviende erstatning etter å ha lastet ned et relativt lite antall sanger fra fildelingsnettverk. I en dom like før helga ble han dømt til å betale 675.000 dollar for å ha lastet ned 30 sanger fra flere fildelingsnettverk.

Det tilsvarer 22.500 dollar per sang.

Innrømmer hva han har gjort
I motsetning til saken til Jammie Thommas, så har Tenenbaum aldri nektet for å ha lastet ned sangene. Han nektet likevel å legge seg flat for Sony Musics krav i saken.

Og han kom ikke til rettssaken alene: Den kontroversielle Harvard-professoren Charles Nesson bestemte seg å for å stille opp som hans advokat, og har lenge kjørt høyt i mediene om hvordan han ønsket å forsvare Tenenbaum. Nesson ønsket nemlig å argumentere for at nedlasting av musikk over fildelingsnettverk til privat bruk er helt i tråd med den amerikanske copyrightlovens bestemmelser om «fair use».

«Fair use» er en unntaksbestemmelse fra copyrighten som setter en rekke begrensninger for når en opphavsperson kan krever kompensasjon.

Ble nektet å bruke forsvar
Nesson hadde en saklig argumentasjonsrekke som han mente beviste at fildeling var helt lovlig etter amerikansk lov, til tross for at de fleste var enige om at han strakk begrepet noe langt.

Men åtte timer før rettssaken skulle begynne bestemte dommeren i saken at han ikke fikk lov til å argumentere for «Fair use». Årsaken var at det i for stor grad ville uthule copyrightbestemmelsene, og hvis et slikt argument vant fram ville konsekvensene rett og slett være for store.

Dette sammen med at fire vitner ble nektet å stille opp i rettssaken, og et femte vitne fikk klare begrensninger om hva han fikk lov til å snakke om, gjorde at Tenenbaum i praksis gikk inn i rettssaken uten et forsvar.

Fikk hamre inn beviseralene
Dermed ble det musikkbransjeorganisasjonen RIAAs enkle jobb enkle jobb med å hamre inn sine beviser, og juryen brukte litt over tre timer på å finne ut at studenten måtte punge ut 675.000 dollar i erstatning.

Dommeren i saken har meldt at det vil komme en ny høring på om hvorvidt erstatningssummen er grunnlovsstridig. Som Nettavisen har skrevet om tidligere har USA en høyesterettsdom som sier at en erstatning som er høyere enn 10 ganger grunnlaget for erstatningen er grunnlovsstridig i henhold til overdreven straff.

- Ikke overrasket
Hovedpersonen selv er ikke overrasket over utfallet, etter med tanke på hvordan rettssaken skred fram.

- Jeg er skuffet, men ikke overrasket, og takknemlig for at tallet ikke var mye høyere – at det ikke var i millionklassen, forteller Joel Tenenbaum til Ars Technica.

Han gir klar beskjed om at han vil slå seg selv konkurs om dommen blir stående.

RIAA på sin side var svært fornøyd med resultatet.

- Vi er takknemlige for juryens jobb og deres anerkjennelse om at ulovlig nedlasting har stor påvirkning på musikkbransjen, sier de.