Gå til sidens hovedinnhold

Brøt ikke god presseskikk

«Pressepolitiet» frikjente Finansavisen i klagen til investor Berge Gerdt Larsen.

- Ikke brudd på god presseskikk, heter det i konklusjonen til Pressens Faglige Utvalg (PFU) på tirsdag.

Den bergensbaserte investoren Berge Gerdt Larsen og offshoreselskapet PetroMena mener Finansavisen brøt god presseskikk, men ble avvist av «pressepolitiet».

Nyhetsreportasje
Klagen gjaldt en nyhetsreportasje i Finansavisen, der søkelys ble satt på en transaksjon offshoreselskapet PetroMena hadde gjort gjennom opprettelse av to nye aksjeselskaper.

«Pressens Faglige Utvalg mener Finansavisen var i sin fulle rett til å gå den omtalte transaksjonen nærmere etter i sømmene. Ut fra det foreliggende materialet anser utvalget at avisen hadde legitime journalistiske grunner til å stille seg spørrende til forklaringen som ble gitt fra PetroMena. Utvalget konstaterer for øvrig at selskapet i klagesakens tilsvarsrunde har kommet med en tilleggsforklaring som avisen mener er en bekreftelse på at reportasjens innfallsvinkel var berettiget», heter det fra PFU.

Konstaterende tittelbruk
Utvalget skriver at det kan forstå klagerens reaksjon på den konstaterende tittelbruken i Finansavisen.

- Vi vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsomplakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Men i det påklagede tilfellet registrerer utvalget imidlertid at det allerede i ingressen tas forbehold når det gjelder tittelformuleringen om en «Hemmelig plan».

- Slik utvalget ser det, framstår store deler av artikkelen dessuten som en gjennomgang av enkeltfaktorer som i sum gir en presseetisk akseptabel dekning for tittelbruken, skriver utvalget.

Uenig parter
Selv om partene har ulike beskrivelser av kontakten forut for oppslaget, og i hvilken grad selskapet ble konfrontert med opplysningene som gis, legger utvalget til grunn at sitatet som gjengis på vegne av PetroMena, ikke er bestridt.

- Etter utvalgets mening bekrefter tilsvarsrunden at det nettopp var den gjengitte forklaringen selskapet ønsket å få fram. Utvalget finner derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å mene at avisen skulle ha anstrengt seg ytterligere for å innhente flere kommentarer fra PetroMenas talsmann, heter det.

Må tåle slikt
Et sentralt punkt i klage fra Berge Gerdt Larsen var personifiseringen av ham selv.

Utvalget anser at en personifisering som i dette tilfellet må tåles, sett på bakgrunn av hans framtredende rolle i selskapssammenhengen.

- Utvalget kan uansett ikke se at avisen hadde noen plikt til også å kontakte Gerdt Larsen når PetroMenas talsmann allerede hadde uttalt seg, og ikke henvist journalisten videre til styrets nestleder, heter det og dermed ble konklusjonen at avisen ikke har brutt god presseskikk i denne saken.

Verken Berge Gerdt Larsen eller redaktør Trygve Hegnar har besvart NA24s henvendelse.

Kommentarer til denne saken