Sentralbanken mener at norske banker ikke må kutte for mye i utlånene.

NA24 - din næringslivsavis

- Det er viktig at norske banker nå ikke strammer inn for mye på utlånene fordi det kan bidra til å forsterke nedgangen i norsk økonomi, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

- Så langt har norske banker klart seg bedre enn banker i mange andre land. Men utsiktene for finansiell stabilitet er svekket, og usikkerheten er uvanlig høy, sier Gjedrem.

I dag legger Norges Bank fram Pengepolitisk rapport som tar for seg hvordan situasjonen for norske finansinstitusjoner er.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev

- Norske banker har merket virkningene av finanskrisen i større grad enn vi forutså for noen måneder siden. I utlandet har flere finansinstitusjoner gått over ende som følge av store tap og mangel på likviditet. Også de norske bankenes finansiering ble mye dyrere etter dette. Omfordelingen av lån mellom banker har fungert dårlig, og likviditetsrisikoen har økt. Norske myndigheter har derfor satt i verk flere tiltak som gjør det enklere for bankene å skaffe finansiering, heter det i meldingen fra Norges Bank.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24