Gå til sidens hovedinnhold

Finansrådgivere mister konsesjonen

Finansdepartementet avviser klage og fastholder at finansrådgivere mister konsesjonen.

I juni i fjor inndro Kredittilsynet konsesjonen fra finansrådgivningsselskapet Caveo. Selskapet har senere klaget avgjørelsen inn til Finansdepartementet, men i et brev fra Finansdepartementet torsdag opprettholder Finansdepartementet avgjørelsen til Kredittilsynet om å frata Caveo konsesjonen.

- Finansdepartementet har kommet til at det foreligger brudd på verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk. Etter Finansdepartementets vurdering er overtredelsene å anse som ”alvorlige” og ”systematiske”. Finansdepartementet finner således at vilkårene i verdipapirhandelloven § 9-4 første ledd nr. 4 for å kalle tilbake foretakets tillatelse er oppfylt. Det foreligger dermed rettslig grunnlag for å kalle tilbake tillatelsen, skriver departementet i avgjørelsen.

Caveo mente at vedtaket om å frata selskapet konsesjonen var et uforholdsmessig inngripende vedtak, og at det var i strid med likebehandlingsprinsipper. Finansdepartementet avviser dette blankt i sitt brev til Caveo, og mener overtredelsene er for alvorlige til at Caveo skal få medhold.

- Departementet har i denne sammenheng også vurdert om et mindre inngripende tiltak, som pålegg om retting, vil være en tilstrekkelig sanksjonsform, men har kommet til at dette ikke vil være tilstrekkelig, skriver departementet.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken