Gå til sidens hovedinnhold

Finanstriksing á la Schibsted

Mediagiganten klarer ikke «bare» å selge Adressa-aksjene.

Torsdag ble det klart at Schibsted endelig etterkom Medietilsynets pålegg om å selge aksjene i Adresseavisen-konsernet Polaris. Det sier litt om makten til mediekonsernet, når det det over to år før et motvillig Schibsted etterkommer kravet.

Til nå har Schibsted skyldt på at finanskrisen gjør det vanskelig å selge aksjene til riktig pris. Derfor har Medietilsynet gitt selskapet lov til, siden 2009, å ha en avkastningsavtale med SEB Enskilda om økonomisk eksponering mot 17.751.236 aksjer, tilsvarende 36,3 prosent av aksjene. Avtalen er forlenget flere ganger.

Nå har Schibsted solgt aksjene i Polaris, men ikke uten en liten «finanstriksing á la Schibsted».

Kan selge tilbake aksjene
Avtalen Schisted nå har fått på plass for Polaris-aksjene fungerer slik:

* Schibsted selger aksjene sine til en gruppe vennligsinnede investorer for 24 kroner pr. aksje. Dette er noe over markedspris, men gir en rett til å selge aksjene tilbake igjen.

* Schibsted gir kjøperne en rett til å selge aksjene til mellom 26 og 27 kroner innen ett år og én måned.

* Kjøperne har ikke plikt til å selge aksjene tilbake til Schibsted, men en rett til å gjøre det.

Hvis ikke prisen på Polaris-aksjen stiger over et sted mellom 26 og 27 kroner, vil altså Schibsted kunne ta tilbake Polaris-aksjene. På grunn av det kraftige fallet i lesere hos VG, har Schibsteds markedsmakt falt ned på et nivå, der de samtidig kan ta over aksjene med Medietilsynets velsignelse.

– Etter vår vurdering foreligger det ikke bindinger av betydning for kjøpernes uavhengighet av Schibsted. Ved et salg til Schibsted eller andre aktører vil de alminnelige reglene i medieeierskapsloven gjelde, skriver Medietilsynets Gudbrand Guthus i en melding.

Dyrere enn å ha aksjene hos Enskilda
Så langt har Schibsteds plassering av Polaris-aksjene hos SEB Enskilda kostet selskapet rundt 20 millioner kroner i året. Avtalen med meglerhuset har gått ut på at Schibsteds rentekostnad er tilsvarende tre måneders NIBOR-rente pluss 200 basispunkter beregnet av 390,5 millioner kroner.

Hvis Schibsted får tilbake sine aksjer når de vennligsinnede ny Polaris-aksjonærene selger, så vil det ha kostet 51 millioner kroner i ett år. Den nye avtalen innebærer nemlig at Schibsted betaler 3 kroner per aksje, hvis de nye Polaris-aksjonærene vil selge.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken