Gå til sidens hovedinnhold

Fire av ti klagere fikk medhold

41 prosent av de som klaget over pasientskader i Helse Vest, fikk medhold første halvår i år.

Statistikken over mottatte pasientklager første halvår i år, viser at det på landsbasis er mottatt 1416 saker. Av disse gjelder 252 saker, eller 18 prosent, Helse Vest. I hele fjor mottok Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, 483 saker som hadde tilknytning til Helse Vest, viser oversikten.

Ifølge en innstilling til styret i Helse Vest, er årsaken til økningen i klager først og fremst at flere kjenner til ordningen med pasientskadeerstatning.

Fire av ti
Statistikken viser at 41 prosent av de som klaget på behandlingen i Helse Vest, har fått medhold i sine klager. Dette er over landsgjennomsnittet.

For at ein pasient skal få medhold i erstatningskravet, må det foreligge svikt ved ytelse av helsehjelp, heter det i innstillingen til styret i helseforetaket.

Pasienter som har vunnet frem med sine klager mot Helse Vest, har i første halvår i år fått utbetalt 38 millioner kroner. I hele fjor ble det betalt ut 76 millioner kroner.

«Utbetalinger ved det enkelte helseforetak kan variera mye på grunn av tilfeldige variasjoner. Ikke minst totalsummen blir påvirket av store utbetalinger. Første halvår 2005 og i hele 2004 ble det utbetalt mest i forbindelse med behandling gitt ved Helse Bergen HF.», heter det i innstillingen til saken styret i Helse Vest skal behandle i dag.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene