De siste årene har prisene på oppdrettslaks steget markant, og det har blitt en svært lukrativ næring.

Nå skal staten sørge for økt produksjon ved å utstede 45 nye konsesjoner. Av disse skal 15 auksjoneres ut, mens 30 av dem prises til ti millioner kroner. Felles er at de skal være såkalt «grønne».

Det er spesielt kampen mot forurensing, lakselus og rømming av laks som har fokus når de såkalte grønne konsesjonene skal vurderes. Dette medfører at produksjonen på disse konsesjonene vil kunne bli dyrere enn andre steder.

Prisen på ti millioner er sannsynligvis langt under det staten kunne fått.

- Minst 50 millioner
Analytiker Marius Gaard hos Carnegie sier til Finansavisen at han blir veldig overrasket dersom noen av de 15 lisensene som skal auksjoneres bort selges for under 40 millioner kroner, og at de sannsynligvis vil bli solgt for minst 50 millioner.

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum mener at det innebærer at enorme verdier blir solgt på billigsalg.

- Hadde derimot alle de 45 konsesjonene blitt solgt til full pris, ville salget innbrakt 2,25 milliarder kroner, skriver han på sin blogg.

- Differansen på opptil 1,25 milliarder kroner er en ren gavepakke fra staten - det vil si deg og meg - til de heldige mottakerne, mener Stavrum.

- Kommet så langt i gang
Dagens kyst- og fiskeriminister, Elisabeth Aspaker, peker på tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen for ordningen.

- Det var den forrige regjeringen som innrettet og satte i gang tildelingsrunden med de grønne konsesjonene. Fordi prosessen var kommet så langt som den var da vi kom i regjering, valgte vi å videreføre. Fordi tildelingen har et sterkt konkurranseelement, er det ikke riktig å endre spillereglene underveis. Det forhindrer ikke at jeg er tydelig på at vi vil innrettet dette annerledes i fremtiden. I motsetning til 2009-runden, vil de grønne konsesjonene bli belagt med vilkår som vil følge dem ved eventuelt videresalg, sier Elisabeth Aspaker til Nettavisen NA24.

Solgt for 296 millioner mer
Matforskningsinstituttet Nofima kom fredag med en rapport som viser hva det er som har skjedd siden 2009.

Konsesjonene som ble tildelt da skulle prioritere mindre aktører, noe som vil si oppdrettere med mindre enn 20 konsesjoner.

Med begrunnelse i at det skulle hindre videresalg og spekulasjoner, ble konsesjonsvederlaget satt til 8 millioner generelt og 3 millioner i Finnmark. Den gang ble nemlig prisene vurdert som relativt høye, og at staten samlet kunne få inn cirka 485 millioner kroner på disse.

Nå er imidlertid 16 av de 64 konsesjonene videresolgt og 17 av dem kontrolleres av store selskap, mer enn 19 konsesjoner, som var konsesjonsrundens minstekrav.

I ettertid har det vist seg at de folkevalgte bommet grovt på de reelle verdiene.

- Konsesjonene har vært videresolgt til langt høyere priser enn det myndighetene vurderte som hensiktsmessig for å hindre spekulasjoner og videresalg. Grove anslag tilsier at konsesjonene, som hittil er videresolgt fra konsesjonsrunden i 2009 har gitt rom for en salgsgevinst tilsvarende 296 millioner, skriver Nofima.

Her kan du lese hele rapporten til Nofima

Av de store selskapene som har betalt for å få konsesjoner siden 2009 finner man blant annet:
* SalMar, som kontrolleres av milliardærene i Witzøe-familien, har sikret seg seks
* Norway Royal Salmon, med fiskegründeren Helge Gåsøy som største aksjonær, har sikret seg fem
* John Fredriksen-kontrollerte Marine Harvest sikret seg eierinteresser i fire

Samtidig så viser det seg også at det er i Finnmark, som vurderes lavest priset, hvor den største andelen konsesjoner har blitt solgt. Der har 3 av 7 blitt solgt siden 2009, noe som tilsvarer 42 prosent.

- Noe satt på spissen, kan det konkluderes med at de store aktørene likevel har fått tilgang til konsesjonene som myndighetene ønsket å holde dem utenfor. De store aktørene har imidlertid måtte vente litt lengre og betalte en vesentlig høyere pris, hvor salgsgevinsten har vært privatisert, mener Nofima.

For å understreke dette søkte SalMar om seks konsesjoner, fikk avslag grunnet størrelse, men eier nå seks. Nova Sea søkte om tre, fikk avslag, men eier nå tre av disse.