Gå til sidens hovedinnhold

Flere anmeldt for trygdesvindel

Antallet anmeldelse for trygdesvindel økte i fjor

I 2002 anmeldte trygdeetaten 268 personer for trygdebedrageri. Dette er 35 personer flere enn året før. I tillegg er 35 uførepensjoner stoppet etter omfattende etterkontroll i Oslo-området. Ytterligere 30 vil bli stoppet i nær framtid, ifølge en pressemelding fra Rikstrygdeverket.- Etter at vi skjerpet kontrollrutinene for vel to år siden er antallet anmeldelser mer enn doblet. Den store økningen skyldes blant annet at vi har etablert trygdemisbruksteam over hele landet, som raskt tar tak i saker der det er mistanke om bedrageri, sier trygdedirektør Arild Sundberg.En foreløpig beregning viser at anmeldelsene omfatter ca 34 millioner kroner, noe som er en fordobling siden i fjor.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre